NYHETER

Betonmast får en ny bru over Oslo S

Betonmast skal bygge to bruer over sporområdet på Oslo S. Den første kontrakten ble underskrevet i desember. Den andre kan ikke underskrives før klagefristen går ut 26. januar, men konkurrentene ligger så langt bak at det er lite sannsynlig at noen av dem vil bruke retten til å klage.

Gående og syklende vil få romslig plass på den nye forbindelsen over sporområdet på Oslo S. (Ill.: Birger Heyerdahl Sivilarkitekter AS)
Gående og syklende vil få romslig plass på den nye forbindelsen over sporområdet på Oslo S. (Ill.: Birger Heyerdahl Sivilarkitekter AS)
20. jan. 2009 - 15:12

Kontrakten som ennå ikke er underskrevet gjelder Nordenga bru. Betonmast får eventuelt 289 141 427 kroner for jobben. De som kan klage er Skanska og AF Gruppen.

Nordenga bru får to kjørefelt og et 5,5 meter bredt gang/sykkelfelt. Brua som Betonmast allerede har fått kontrakten på er en gangbru. Avstanden mellom de to bruene blir 200 meter. Begge skal gå i 90 graders vinkel på jernbanesporene. Gangbrua skal stå nærmest stasjonsbygningen.

Nordenga bru består av tre deler. Over sporene blir det et 160 meter langt fagverk som blir stående mellom kjørebanen og gangbanen. Denne delen av brua får tre spenn med lengder på 47, 73 og 40 meter. Nord for fagverket blir det seks betongplatespenn med en samlet lengde på 120 meter. Mellom brua og gateplanet blir det et 64 meter langt landkar. På sørsiden kommer det et 26 meter langt betongplatespenn og et 72 meter langt landkar.

Fagverket får triangelformet tverrsnitt. Høyden over kjørebanen blir 10 meter på mesteparten av strekningen. Mot nord øker høyden markant. Det nordre endepunktet vil rage 27 meter over kjørebanen. Arkitekten valgte denne løsningen på bakgrunn av den helt spesielle traséen brua følger nord for sporområdet. Der hvor fagverksdelen slutter, går kjørebanen i 90 graders kurve mot vest, men gangbanen går i 90 graders kurve mot øst. Når avstanden mellom kjørebanen og gangbanen øker, må også høyden på det mellomliggende fagverket øke.

Leveransen av stål til fagverket ble satt bort som en egen entreprise i mai i fjor. Jobben gikk til Norsk Stål som leverer 2 000 tonn stål for 27,204 millioner kroner. Brua skal være ferdig innen 1. november 2010.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.