ARKIVNYHETER

Betonmast bygger nettverksbru

Betonmast skal bygge denne brua hvis ingen klager på Vegvesenets avgjørelse innen 3. mars. Brua blir ferdig senest 1. juni neste år.
Betonmast skal bygge denne brua hvis ingen klager på Vegvesenets avgjørelse innen 3. mars. Brua blir ferdig senest 1. juni neste år. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
23. feb. 2011 - 01:35

Forutsetningen for kontraktstildelingen er at ingen klager på avgjørelsen innen 3. mars. En klage er ikke særlig sannsyliglig. Interessen for oppdraget var stort, hele 8 entreprenører ga anbud, men Betonmast lå likevel langt under konkurrentene.

Åsnes bru er navnet på nettverksbrua. Den skal føre fylkesveg 766 over Årgårdselva like før denne renner ut i fjorden Løgnin, som er en sidearm til Namsenfjorden. Byggeplassen ligger i Namdalseid kommue knapt tre mil sør for Namsos sentrum. Brua erstatter en smal fagverksbru fra 1939, som består av to 60 meter lange spenn.

Nybrua skal bygges i samme trasé som fagverksbrua, men alt det gamle vil bli revet, også landkarene. 1. juli neste år skal den skal være kjørbar. Betonmast må fullføre jobben innen 1. november. Årsaken til den store forskjellen mellom de to fristene er at riving av den gamle brua inngår i entreprisen. Vegvesenet forutsatte at fagverksbrua skulle flyttes og benyttes som interimsbru mens den nye blir bygd. Dermed ville entreprenøren trenge tid til å rive den gamle brua etter at den nye var tatt i bruk.Skyves sideveis

Betonmast har valgt en annen metode. Den nye brua blir bygd på land like ved den gamle, og lansert til midlertidige landkar når den blir ferdig. Her skal den fungere som interimsbru mens den gamle blir revet og nye landkar blir bygd. Deretter blir den skjøvet sideveis på skinner til sin permanente posisjon. Denne metoden innebærer at det blir mindre å gjøre etter at brua er ferdig, men den endelige fristen for ferdigstillelse er uforandret.

Nettverksbrua får bare ett spenn. Kjørebanen skal bæres av 40 kabler på hver side. Kablene har en en diameter på 36 mm. Kjørebanen består av et betongdekke støpt på tverrbærere av stål. Total bredde blir 9 meter. Det blir ikke noe fortau eller atskilt gangbane, men kjørebanen blir bare 6 meter bred, så myke trafikanter har noe plass å bevege seg på. Entreprisen omfatter også anlegg av ca. 300 meter tilstøtende veger.Laksevandring

Årgårdselva er en viktig lakseelv. Vegvesenet forlanger derfor at alt arbeid i elva opphører under laksevandringen mellom 1. juni og 15. august.

Åsnes bru er prosjektert av bru- og fergekaiseksjonen i Statens vegvesen Region midt. De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 45 millioner 2011-kroner. Kontraktsummen er noe lavere enn Vegvesenet regnet med, med kostnadsoverslaget blir ikke nedjustert foreløpig. Hele beløpet finansieres over fylkesvegbudsjettet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.