Betonmast bygger fergekai i Sæbø

Betonmast bygger fergekai i Sæbø
Denne gamle og nedslitte fergekaia blir overflødig innen året er omme. Betonmast skal bygge den nye. Den får ingen vippearmer, brua blir løftet og senket med hydrauliske sylindre plassert i heisetårn. Bilde: Oskar Einarsson, Statens vegvesen

Sæbø ligger ved Hjørundfjorden. Fergekaia er gammelt og nedslitt og tilfredsstiller ikke tidens krav. Den nye kaia får en bru som er 18 meter lang og 7 meter bred. Tilleggskaia blir 58 meter lang. Brubåsen skal utdypes til minimum seks meters dybde.

Fergekaia skal være klar til bruk i desember. Den bygges i nærheten av den gamle, men langt nok unna til at trafikken kan gå uhindret i byggetiden.

Arbeidet med landarealet kan ikke igangsettes med det første. Betonmast trenger dette området som riggplass. Etablering av landarealet vil bli lyst ut som egen entreprise etter sommeren. Dette oppdraget vil også omfatte riving av den gamle fergekaia.

De totale omkostningene i forbindelse med etablering av ny fergekai og nytt landareal er beregnet til 27 millioner kroner, som blir bevilget over fylkesvegbudsjettet. Prosjekteringen er utført av Aas-Jakobsen.

Ferga drives av Fjord 1. Den har fem anløp i Hjørundfjorden. For det meste går den tvers over fjorden i sambandet Sæbø-Lekneset som inngår i fylkesveg 655, men det er også noen få daglige anløp i Strandal, Trandal og Skår.

Les mer om: