Betongbransjen svinger ut til venstre

Blinklysene står på, krabbefeltet til høyre er forlatt, og viktige aktører har enten plassert seg i forbikjøringsfeltet eller er på vei dit, med godt trøkk på gasspedalen.

Betongbransjen svinger ut til venstre
Betong der deler av sementen er erstattet med leire, åpner for å bruke aluminium som armering. I tillegg til kraftig reduksjon i utslipp, åpner det for å bruke armeringen som designelement. Foto: Overhalla

Årets Betongdag bekreftet en trend i en næring som frem til nylig har vært beryktet for sin lunkne holdning til nytenkning. Det er nå knapt en konferanse, en samtale med noen i næringen eller en fersk rapport uten at diskusjonen dreier seg om hvordan klimautfordringene kan håndteres.