Bestiller brønnskip i Finland

Bestiller brønnskip i Finland
NEDSENKBAR: Som navnet tilsier, kan brønnintervensjonsskipene til Eide Marine Semi senkes for å ligge stabilt under operasjoner. Skipene får DP3-system for å holde posisjonen. Bilde: STX Europe

De to halvt nedsenkbare skipene blir på 31.000 dødvekttonn.

De utstyres med DP3-system for posisjonering under operasjoner på oljebrønner. Skipene blir 122 meter lange og 45 meter brede.

Made in Rauma

Arbeidet med det første skroget starter opp ved STX Rauma i april 2012 og det neste i juni. Levering blir ett år seinere, henholdsvis mars og juni 2013.

Fartøyene får en ny skrogform som skal gjøre dem i stand til å tåle røff sjø.

Brasil

Eide Marine Semi vil benytte skipene til brønnintervensjon på brasiliansk sokkel. Stort dekksareal gir god plass til utstyr og gode arbeidsforhold.

Kontrakten er på 300 millioner Euro, ca. 2,3 milliarder kroner. Det er noen forbehold om endelig finansiering.