ARBEIDSLIV

Beste NTNU-lærer

Trond Andresen er siv.ing. fra NTH og underviser nå i faget reguleringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk.
Trond Andresen er siv.ing. fra NTH og underviser nå i faget reguleringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk.Bilde: Mentz Indergaard/NTNU Info


Prisen ble utdelt under immatrikulering av nye studenter på Gløshaugen i dag.

Den består av en statuett modellert av Kristofer Leirdal og en sjekk på 25.000 kronerAndresen underviser i faget reguleringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, ifølge en pressemelding fra NTNU.

I prisbegrunnelsen heter det at Andresen viser en helt spesiell entusiasme i undervisningen. Han roses for sin vilje og gode evne til å gi forståelig kunnskap om og innsikt i et ukjent fagområde som tilsynelatende er vanskelig for begynnerstudentene i sivilingeniørstudiet ved NTNU.

Han har i mange år brukt studentene aktivt i referansegrupper for å få tilbakemeldinger på sin undervisning, og han har vist at han lytter til dem og nyttiggjør seg synspunktene fra dem.

Andresen har gjennom lang tid arbeidet systematisk med å ta i bruk alternative vurderingsmetoder og legge til rette for bedre måter å følge opp studentene på gjennom semesteret. Blant annet har han utviklet dataprogram for flervalgsprøver, som også er gjort tilgjengelig for andre lærere.

Prisvinneren er aktiv i interne og eksterne debatter om pedagogiske metoder i sivilingeniørstudiet. Han har formulert relevante problemstillinger omkring opptak til sivilingeniørstudiet og evaluering av studentenes arbeid.