MENINGER

Best i klassenFor rektor Eivind Hiis Hauge må dette være den beste nyheten han kunne fått.

Av 33 forskningsgrupper ved NTNU fikk seks grupper karakteren fremragende på ett eller flere områder og 11 karakteren meget god. Halvparten av gruppene ved ingeniørvitenskapelige fag kommer svært godt ut og bare en får karakteren dårlig innen området ledelse og samarbeid. Flere av gruppene anbefales å tydeliggjøre ledelsen og få en klarere strategi.

Kritikken i vurderingen går på at NTNUs forskning i for stor grad er industridrevet: Den frie forskningen er sterkt redusert, og man velger lønnsom industrirettet forskning framfor framtidsrettet grunnforskning. Her får også NTNU kritikk for sammenblanding av roller i forhold til Sintef. Utfordringen for begge institusjonen i framtida vil være å skille rollene når det er nødvendig, og utnytte samarbeidet når det er mest formålstjenlig.

Det er første gang kjernegruppene innen ingeniørfag er evaluert. Evalueringen besto i en selvlaget rapport der gruppene skulle beskrive seg selv og forskningen. Deretter skulle de opp til muntlig eksamen foran et internasjonalt ekspertpanel som på forhånd hadde lest selvevalueringen og skulle stille kontrollspørsmål.

Norges forskningsråd hadde nedsatt evalueringspanelet og satte i gang selve evalueringen.

Spørsmålet er om NTNU klarer å utnytte evalueringen til å skaffe mer penger og riktige samarbeidspartnere til videre prosjekter. Instituttene som er evaluert er opptatt av om anerkjennelsen gir mer fokus på fagområdene og flere studenter.

Sintef har gjennom mange år lyktes med sitt tette samarbeid med både industri og akademia. Som et ledd i utviklingen har Sintef og NTNU satt i gang prosesser for å fornye og styrke båndene og samarbeidet. Et utvalg skal i løpet av våren komme opp med en modell for et forpliktende og enda tettere samarbeid. Her vil man både definere roller og trekke grenser.

Målet er å bli enda mer slagkraftig overfor utenlandske studenter og forskerkrefter. I så måte vil det være nyttig å ha med seg evalueringen som viser at enkelte av NTNUs ingeniørvitenskapelige fag ligger helt i tet internasjonalt. Det finnes allerede mange gode eksempler på knoppskytingsbedrifter fra miljøet som er ledende også på verdensbasis.

Veslemøy Nestvold

Redaksjonssjef

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.