Beskytter busskabler mot overspenning

Den skal sørge for sikker dataoverføring for blant annet Profibus, Interbus, Canbus og Modbus, RS 485 og RS 422.

Beskytter busskabler mot overspenning
Overspenningsvern for kollektivtrafikk av data, som Profibus, Canbus, Modbus og Interbus A.

Vernet registrerer og visualiserer overspenninger.

Les også: Phoenix Contact Sercos busskobler støtter versjon 1.3

Varsellamper

Et gult statussignal viser at effektgrensen er nådd, som følge av flere overspenninger. Avlederne vil da fremdeles være funksjonsdyktige, og systemet er fortsatt beskyttet.

Hvis beskyttelsesutstyret er overbelastet, følger et rødt signal. Bussen er ikke lenger beskyttet. Og da er det på tide å bytte lynavlederen!

Les også: Red Lions Data Station Plus er en flerhodet guru som kan løse kommunikasjonsflokene med ulike protokoller