Berøringsfrie kortlesere

industri

Stadig flere bedrifter spør etter høyere sikkerhet, men krever samtidig bekvemme løsninger. Disse ønskene har gjort at markedet for berøringsfrie løsninger øker.

For å tilgodese disse behovene, har Bewator utviklet en ny serie berøringsfrie lesere for våre adgangssystemer, opplyser Kjetil Ytterhus i Bewator divisjon Metric AS. På den måten har selskapet i dag markedets største og mest komplette program på området. En av fordelene med berøringsfritt er at kort og brikker kan leses uten å være i direkte kontakt. Dessuten slipper man slitasje på kortet, noe man har med magnetstripeleser.

Selskapet har et komplett sortiment av både "Handsfree" lesere (opptil 1 meter leseravstand) og Prox lesere (opptil 30 cm leseravstand).

(kd)

Les mer om: