ARKIVNYHETER

Bergindustrien selger 61% til utlandet

Jarle Skoglund
23. juni 2011 - 11:36

Produksjonen av jern øker kraftig, mens kullproduksjonen på Svalbard går ned. Samtidig vokser bergindustrien i Nord-Norge. Tallene viser økt sysselsetting i både Nordland og Finnmark.Langs kysten

- Etter finanskrisen i 2008, hvor omsetning og arbeidsplasser gikk noe ned, registrerer vi nå vekst i næringen og et økende behov for mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU.

Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Cirka 5 500 arbeidsfolk fordelt på 800 bedrifter tok ut hele 85 millioner tonn mineralske råstoffer i 2010. De viktigste fylkene etter omsetning er Møre og Romsdal, Rogaland, Finnmark, Nordland og Vestfold. Svalbard plasserer seg som en god nummer tre mellom fylkene.Økt produksjon

Næringen har også store ringvirkninger, understreker Neeb, - hver ansatt i basisnæringen gir fire sysselsatte i infrastruktur. I tillegg kommer foredlingsindustrien innenfor naturstein, mineraler, og bygge- og anleggsbransjen. Til sammen snakker vi om en sysselsetting på mellom 150.000 og 200.000 personer her i landet.

Hver innbygger i Norge bruker hele 12 tonn med mineraler. Produksjonen av malmer og metaller har økt betydelig det siste året, i 2010 lå omsetningen på 1,8 milliarder kroner. Den sterke prisveksten den siste tiden, spesielt i byggebransjen, har også ført til en rekordhøy produksjon av pukk og grus. Her er omsetningen oppe i fire milliarder kroner.Jern i vekst

De viktigste eksportproduktene er kull, kalkstein, jern, pukk, olivin, ilmenitt og larvikitt. Det siste året har eksportverdien gått opp fra 6 til 6,6 milliarder kroner på grunn av gode priser på jern og større produksjon hos Sydvaranger Gruver AS i Kirkenes.

- Eksporten av kalkstein, pukk og blokkstein, først og fremst larvikitt, har gått noe opp det siste året. Samtidig forventer vi at kullproduksjonen på Svalbard vil minke i årene framover fordi reservene er begrenset. Store Norske-konsernet eksporterer nå kull for 1,6 milliarder kroner, sier Peer-Richard Neeb.Geologisk kunnskap

Han påpeker at de siste års fokus på mineralressurser, også i EU, og et økt behov for lete- og undersøkelsesaktivitet i nordområdene, har ført til en økning i behovet for geofaglig kunnskap om hvor og hvordan de økonomiske mineralressursene opptrer.

- Vi antar at produksjon av jern, både fra Rana Guber AS og fra Sydvaranger Gruver AS, vil få den største veksten i produksjon og omsetning de neste årene. Dette er ressurser som ikke er så lett tilgjengelige ellers i Europa. Mer forskning på høyt teknologisk nivå kan også gi grunnlag for ny innenlands foredlingsindustri, sier Peer-Richard Neeb.

NGU anslår at det i løsmasser og fast fjell i Norge i dag finnes kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 1500 milliarder kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.