Bergindustrien ønsker å spille en nøkkelrolle i en ny regjeringsplattform

– Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommenderegjeringsplattformen tilrettelegge for vekst, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. – Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, sier hun videre.

Anita Helene Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustri,
Anita Helene Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustri, Foto: Norsk Bergindustri
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
22. sep. 2021 - 12:27

–Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE), sier Hall.


Hedr er innspillene som Norsk gitt til en ny regjeringsplattform:

 • Geofysisk kartlegging, styrking av Norges geologiske undersøkelse: Vi ønsker at
  regjeringen legger til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030.
 • Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital: Markedet for å kapitalisere opp
  aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. Vi anmoder at regjeringen legger til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland .
 • Bærekraft og miljø; FOU: Vi ønsker at regjeringen legger til rette for et
  offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.
 • Mer bærekraftige offentlige anskaffelser: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.
 • Styrke forutsigbarheten og redusere saksbehandlingstiden for tillatelser til
  mineralutvinning: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven,
  forurensingsloven og plan- og bygningsloven. Vi anmoder om at regjeringen legger til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden.
 • Handlingsplan for kritiske råvarer: Vi anmoder regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.

– Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.