ARBEIDSLIV

Bergenserne har tabbekvote

Dordi Digre
28. feb. 2002 - 07:00

I 30 tilfeller var det reelle branntilløp, noe som gir en andel på nesten sju prosent. Hver kunde som er koblet til brannvesenets varslingsanlegg, får en tabbekvote på én utrykning. Ved den neste får de et gebyr på 3240 kroner som skal forhindre gjentagelser.

Brannsjef Nils Ove Sollid i Tromsø har også sett seg lei på unødige utrykninger. 303 av 371 utrykninger i 2001 i Tromsø gjaldt feilutløste anlegg, og fra nyttår innførte Tromsø brannvesen et gebyr 4500 kroner på disse.

- En utrykning øker faren for personskade i trafikken med sju til åtte ganger, påpeker Sollid.

Trygg Trafikk melder at det i perioden fra 1990 til 2000 ble registrert 243 skadetilfelller med utrykningskjøretøyer, hvorav halvparten førte til personskade.