NYHETER_BYGG

Bergen berikes med gode byrom

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
21. juni 2002 - 22:04

Foruten kjente steder som Torgallmenningen og Ole Bulls plass, trekker juryen fram rehabiliteringen og nyskapningen av mindre gaterom og uterom i de sentrale boligområdene i byen som Nordnes, Fjellsiden, Nygård og Nygårdshøyden.

For å skape de gode byrommene bruker Bergen kommune lokale landskapsarkitekter som formgivere og byggherrer og anleggsgartnere som håndverkere. Også bildende kunstnere er trukket inn i arbeidet med planlegging av byrommene.

20 års arbeid

Bergenserne er kjent for å være stolt og glad i byen sin. De har tatt vare på byen og videreutviklet den verdifulle arven som ligger i byens sentrale uterom.

Juryen for Statens byggeskikkpris 2002 gir prisen til et langsiktig byggeskikkprosjekt. Både politkere og fagfolk har deltatt i arbeidet som har pågått i 20 år - like lenge som prisen har blitt utdelt.

Det er Bergen kommune ved politisk ledelse og Miljø og byutvikling samt, arkitektgruppen CUBUS AS og landskapsarkitektene Kalve/Smedsvig AS, som får prisen. Prisen blir formelt overrakt i Bergen 22. august og består av plakett og 300.000,- kroner.