INDUSTRI

Beregner skade på naturen

Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas.
Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas.Bilde: Øyvind Hagen, Statoil

Instituttene for vann-, luft- og naturforskning har sammen med oljeindustrien utviklet verktøyet, som kan simulere ulike scenarier der det slippes ut forurensning til luft.

– Disse instituttene har informasjon hver for seg som sammen gir et helhetsbilde, sier daglig leder Magne Osmundsen i EifAir, og avdelingsleder i NILU.

Vil ut av landet

I første omgang er det oljeindustrien som er aktuelle kjøpere av løsningen, i tillegg til fastlandsindustrien og rederier.

– Samtidig er det tusenvis av bedrifter i USA som har rapporteringsplikt på hva de slipper ut i luften. Det samme gjelder i EU. I Kina bygges det et nytt kullkraftverk hver uke. Det sier litt om potensialet, sier Osmundsen.

Eif-Air er i utgangspunktet laget for Norge, men kan utvides, slik at det kan selges i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger tilstandsrapport over bakgrunnsavsetninger og tålegrenser for jord, vann og vegetasjon.

Les også: Sjefen for to milliarder forskningskroner

Enkelt også for ikke-forskere

Kjernen i verktøyet er simulatorer basert på modeller som er utviklet til bruk i forskningen.

– Det å sy sammen noe som har med seg hele biten fra utslipp til effekt, og som man ikke må være forsker for å bruke, er helt nytt. Dette verktøyet er unikt i det å sette ting sammen, slik at industrien kan bruke det til å finne ut nøyaktig hvilken effekt ulike tiltak vil ha, sier avdelingslederen.

Utslippskomponenter er foreløpig svoveldioksid, nitrogendioksid og ammoniakk. Med tiden er ambisjonen å utvikle verktøyet til å kunne si noe om risiko for helseeffekter på mennesker.

Les også:

Arbeidsintensivt

Systemet er web-basert, med databasene plassert hos forskningsinstituttene.

– Her er det snakk om de kraftigste arbeidsstasjonene vi har. En simulering tar timer, og er svært arbeidsintensiv, sier Osmundsen.

For StatoilHydro vil dette verktøyet være nyttig som et ledd i den interne beslutningsstøtteprosessen.

– Dette gjelder både i forbindelse med nye utbyggingsløsninger og ved vurdering av nye utslippsreduserende tiltak vedrørende utslipp til luft, sier prosjektleder Solveig Engen i StatoilHydro.

Les også: Slik vil klimakjendisene redde verden

- Stort potensiale

StatoilHydro var med på å starte opp utviklingen av verktøyet i 2002, og har bidratt finansielt i hele utviklingsperioden. Selskapet har også bidratt med reelle ”caser” fra norsk sokkel for uttesting av verktøyet.

– Vi har tro på at dette verktøyet har et potensiale både nasjonalt og internasjonalt, og også for andre næringer enn olje- og gassindustrien. I og med at verktøyet beregner potensiell miljørisiko og ikke bare tar hensyn til mengde utslipp, bør dette være anvendbart i mange sammenhenger, sier Engen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.