Beregner at dette fiskefartøyet kutter klimautslipp med 42 prosent

Med LNG og energigjenvinning de hevder å være først med i verden, beregner designerne bak fiskefartøyet «Selvåg Senior» 42 prosent reduksjon i klimautslipp sammenliknet diesel. 

Beregner at dette fiskefartøyet kutter klimautslipp med 42 prosent
«Selvåg Senior» blir for tiden bygget med teknologi som ifølge utviklerne ikke er brukt på fiskefartøy tidligere. Illustrasjon: Skipsteknisk

Salgssjef for fiskefartøy Inge Bertil Straume i skipsdesignselskapet Skipsteknisk i Ålesund forklarer at det er to grunner til at de går høyt ut og proklamerer at «Selvåg Senior» er første nybygde fiskefartøy i verden med en spesiell type miljøteknologi.