Ber Stortinget om å stanse planer for 20 «miljøfiendtlige» motorveier

Det er på tide å skrinlegge motorveigigantomanien, mener stortingsrepresentantene fra SV og foreslår å skrinlegge og nedskalere planene for en rekke motorveier, og heller gjøre nødvendig utbedring på dagens veier.

Firefeltsveier, som denne E6'en i Trøndelag, er både dyrt og lite miljøvennlig, mener SV.
Firefeltsveier, som denne E6'en i Trøndelag, er både dyrt og lite miljøvennlig, mener SV. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. apr. 2023 - 13:59
Mona Fagerås og Lars Haltbrekken fra SV vil stoppe alt av planlagt motorveiutbygging. <i>Foto:  Stortinget</i>
Mona Fagerås og Lars Haltbrekken fra SV vil stoppe alt av planlagt motorveiutbygging. Foto:  Stortinget

Det er stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti som i et såkalt representant 8-forslag ønsker å få Stortinget med seg på et vedtak om å stanse planene for flere motorveier her til lands.  

– Det er bra både for miljøet og for lommeboka. Og ikke minst kan det gjøre det mulig å oppgradere og sikre veinettet over hele landet raskere, istedenfor å kun bygge noen råflotte og rådyre motorveistrekninger noen få steder i landet. Det er på tide å nedskalere miljøfiendtlige motorveier og heller prioritere trygge og gode hverdagsveier, skriver de to i forslaget.

Her er forslagene fra SV-politikerne punkt for punkt:

1. Stortinget ber regjeringen stanse planene om ny E6 mellom Moelv og Øyer over Lågendeltaet naturreservat og sette i gang arbeidet med å finne andre løsninger som ikke er i strid med vernebestemmelsene.

2. Stortinget ber regjeringen stanse planene om E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast).

3. Stortinget ber regjeringen stanse planene om ny E18 på strekningen Ramstadsletta–Nesbru–Drengsrud.

4. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E6 Nedgård–Ulsberg–Berkåk–Vindåsliene til 2/3 felt og 90 km/t, kombinert med utbedring av dagens vei.

5. Stortinget ber regjeringen stanse planene om Møreaksen og heller utbedre dagens vei.

6. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E134 Saggrenda–Elgsjø til 2/3 felt for 90 km/t.

7. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E39 Mandal–Lyngdal øst til en trefeltsvei, kombinert med å bygge en lengre tunnel ved Skreheia, flere viltoverganger og justering av tunnelløsning og veitrasé på Vrå for å verne om naturverdier.

8. Stortinget ber regjeringen stanse planene om ny E39 Lyngdal vest–Ålgård og heller utbedre dagens vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

9. Stortinget ber regjeringen stanse planene om ny E39 Ålgård–Hove med 90 km/t og tunnel med to felt og bruk av eksisterende vei til lokaltrafikken og sette i gang en planprosess for gjenåpning av Ålgårdbanen.

10. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger og heller utbedre dagens vei i kombinasjon med noen nybygde delstrekninger.

11. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny rv. 4 Hunndalen (Gjøvik)–Mjøsbrua til fordel for utbedring og sikring av dagens vei kombinert med for eksempel en tunnel forbi Dalsjordet og en tunnel gjennom Gjøvik.

12. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E18 Grimstad–Arendal og sikre økt gjenbruk av dagens trasé.

13. Stortinget ber regjeringen stanse planene om ny E18/E39 Ytre ringvei i Kristiansand.

14. Stortinget ber regjeringen stanse planene om utvidelsen av E39 Smiene–Harestad og heller sikre avbøtende tiltak langs dagens vei, som lang kulvert på Tasta.

15. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E16/E39 Fjøsanger–Arna–Vågsbotn–Klauvaneset til en tofeltsvei med fysisk midtdeler og fartsgrense på 80 km/t. Regjeringen bes sørge for at dagens vei mellom Nesttun og Arna oppgraderes og sikres, og at det bygges tunnel forbi Grimesvingene.

16. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E6 Korporalsbrua–Gyllan–Kvål og heller utbedre dagens vei, eventuelt med 2/3 felt og tunnel i ny trasé nord for Røskaft.

17. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E6 Åsen–Steinkjer og heller utbedre dagens vei.

18. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene for rv. 4 Oslo–Gjøvik og utbedre de gjenværende strekningene som ikke er utbygd eller er under utbygging.

19. Stortinget ber regjeringen kraftig nedskalere planene om ny rv. 25 mellom Hamar og Løten og heller utbedre dagens vei.

20. Stortinget ber regjeringen nedskalere planene om ny E18 Tvedestrand–Bamble til 2/3-feltsvei.

21. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en prøvestenging av Hammersborgtunnelen.

22. Stortinget ber regjeringen sørge for at 2/3-feltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t blir standarden i veinormalene for veier med årsdøgntrafikk mellom 6 000 og 15 000, og at firefeltsvei kun brukes for veier med større trafikkmengde.

23. Stortinget ber regjeringen fjerne åpningen i veinormalene for å bygge ny firefeltsvei ved årsdøgntrafikk under 15 000.

24. Stortinget ber regjeringen sørge for at Statens vegvesen oppdaterer sin håndbok for konsekvensanalyser slik at den er i tråd med nullvekstmålet og godsoverføringsmålet, og slik at befolkningsvekst i byene ikke skal utløse kapasitetsøkende motorveiprosjekt.

Flere strekninger på E39 og E18 i Agder og Telemark kan være krevende å holde åpne om vinteren.
Les også

Kontrakt til 731 mill. skal gi færre problemer

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.