SAMFERDSEL

Ber regjeringen bevilge bromilliarder

FORFALL: Regjeringen har satt av 80 millioner kroner ekstra til brovedlikehold i tiltakspakken, mens Statens vegvesen anslår forfallet bare på broene til fire milliarder kroner.
FORFALL: Regjeringen har satt av 80 millioner kroner ekstra til brovedlikehold i tiltakspakken, mens Statens vegvesen anslår forfallet bare på broene til fire milliarder kroner.Bilde: MacArtney Norge AS
Truls Tunmo
14. mai 2009 - 13:14

– Vi oppfordrer nå til nasjonal brodugnad og ber regjeringen bevilge milliardene som trengs, sier leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for veitrafikken, Vilrid Femoen.

Vel 16 000 broer på riks- og fylkesveiene må vedlikeholdes for nærmere 4 milliarder kroner, ifølge tall fra Statens vegvesen, sier Femoen til Teknisk Ukeblad.

Sammen med 15 vei- og trafikkorganisasjoner i alliansen Veivalg 2009 krever OFV at veier og broer vedlikeholdes fortløpende og utbedres når de ikke er i henhold til fastlagt standard.Ikke synlig

Femoen mener det verste er at forfallet ikke er synlig for bilistene.

– Ja, det som er så skummelt med broene er at forfallet ikke synes. Vi må kunne stole på at betongelementer og stålkonstruksjoner holder, og da er det skummelt å vite at Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden registrerte et vedlikeholdsbehov på nesten 4 milliarder kroner, sier Femoen.

Regjeringen har bevilget 80 millioner kroner til broene i tiltakspakken.

– Dette er bare en liten brøkdel i forhold til det reelle behovet som beløper seg til om lag fire milliarder kroner. Nå kan regjeringen øke budsjettet gjennom revidert nasjonalbudsjett, eventuelt ny krisepakke og i høstens statsbudsjett, sier Femoen.Feil pengebruk

I følge broeksperter i Statens vegvesen utgjør forsømt brovedlikehold under normale forhold ingen sikkerhetsrisiko for bilistene.

– Det blir ofte innført kjørerestriksjoner på dårlig vedlikeholdte broer. Det betyr at det er det lokale næringslivet som blir rammet ettersom trailertransporten ikke kan kjøre over broene, sier Femoen.

I dag brukes betydelige ressurser på å utføre tilsyn fordi det er så mye forfall å føre tilsyn med.

– Hvis man får gjort noe som monner med forfallet, vil tilsynsbehovet kunne trappes betydelig ned. Da vil tilsynsnivået bli mer fornuftig og man kan bruke betydelig mer penger på selve vedlikeholdsarbeidet, sier Femoen.

Uholdbar situasjon

Bård Hoksrud (Frp) i Transportkomiteen på Stortinget mener situasjonen er prekær.

– Dette er bare en liten del av det totale forfallet på veinettet vårt. Det blir stadig avdekket mer. Det som skjer er at broer får mindre tillatt totalvekt, noe som rammer næringslivet ekstra hardt i forhold til inntekter og kostnader. Dessuten er den elendige veistandarden en stor sikkerhetsrisiko som regjeringen ikke tar innover seg og gjør nok med. Nå må folk forstå at landet er i en uholdbar situasjon på veifronten, og at den forverres omtrent fra dag til dag, sier Hoksrud.