SAMFUNNPOLITIKK

Ber om hurtigvirkende medisin

NHO-direktør Finn Bergesen jr.
NHO-direktør Finn Bergesen jr. Bilde: Per Erlien Dalløkken
Tore Stensvold
18. nov. 2008 - 11:34

Næringslivets hovedorganisasjon frykter alvorlige ledighetstall dersom regjeringen ikke tar kraftig i.

Gårsdagens møte med statsministeren og finansministeren førte ikke med seg noen løfter. NHO ba regjeringen justere budsjettforslaget for neste år.

I dag forsterker NHO budskapet.

Hurtig medisin

– Regjeringen har ikke helt skjønt alvoret i finanskrisen, sier NHO-president Paul-Chr. Rieber.

NHO vil ha krisetiltak med umiddelbar effekt for å motvirke økende ledighet.

Helsetilstand fra landet

NHO får daglig inn bekymrede meldinger fra distriktene.

– Fra hele landet får vi inn rapporter fra bedrifter som melder om problemer. Det er minkende etterspørsel etter varer, kutt i antall ansatte og planlagte investeringer legges på is. Så det må handles raskt. Venter regjeringen for lenge vil det medføre enda høyere ledighet, sier NHO-presidenten. – 2009 blir et vanskelig år. Tiltakene må derfor virke raskt og målrettet.

Skattepille

NHO foreslår selv en rekke tiltak for å bøte på situasjonen.

Blant disse er skattelette som bedrer konkurranseevne og investeringsevne, og offentlige investeringer i lønnsom infrastruktur for å stimulere innenlandsk etterspørsel, ifølge en pressemelding.

– Regjeringen bør umiddelbart reversere de planlagte skatteøkningene på bedriftene. I andre land, blant annet i Storbritannia, er det skattelettelser og ikke skatteøkninger som foreslås. Det bør også etableres beredskap for å iverksette investeringer i offentlig regi på kort varsel, sier Rieber.

Bivirkninger

NHO advarer imidlertid mot økt offentlig forbruk:

– Det er mindre treffsikkert og vanskelig å stramme inn ved en senere konjunkturoppgang, sier NHOs president, som er øverste tillitsvalgte for nesten 20 000 bedrifter med nærmere 500 000 ansatte.

Behov: 5- 10 milliarder

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets har ikke tro på NHOs medisin – det vil si skattekutt. Han har mer tro på en påplussing på mellom 5 og 10 milliarder kroner i form av økte offentlige investeringer.

– Det treffet bedre og gir mer sysselsetting enn skattekutt, sier Juel til Dagens Næringsliv.

Han er overbevist om at regjeringen er nødt til å gjøre noe med budsjettet.

Juel påpeker at regjeringens vekstanslag i statsbudsjettet ble satt da verdens finanskrise ikke så riktig så alvorlig ut. Da finansminister Kristin Halvorsen (SV) la fram forslaget til statsbudsjett 7. oktober, anslo regjeringen en vekst i norsk økonomi på 1,9 prosent neste år – mot 3,1 prosent i år.