Ber om at forslag til nye bygningsregler trekkes - kaller det fallitterklæring og lek med tall

De 87 høringsuttalelsene til ny teknisk forskrift har ett fellestrekk: kravene til klima, miljø og energibruk er altfor milde. Næringen kan og vil mer.

Ber om at forslag til nye bygningsregler trekkes - kaller det fallitterklæring og lek med tall
Den sittende regjeringen vil ikke at byggenæringen skal beregne klimagassutslipp fra noe under bakken. Den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre må ta beslutningen. Illustrasjonsbildet viser byggegropen og påbegynt kjeller til R6, Teatergata 9 der Helse- og omsorgsdepartementet nå holder til. Bilde: Joachim Seehusen

Direktoratet for byggkvalitet, Dibk, har hatt forslag til endringer i TEK på høring. Viktige aktører i byggenæringen er sterkt kritiske til forslaget. Lengst går Erichsen og Horgen AS som karakteriserer forslaget som en fallitterklæring, og skriver at «Vi anser det fremlagte forslaget som et unyttig bidrag, og oppfordrer Dibk til å trekke det tilbake».