Ber oljeselskap vise ansvar

Ber oljeselskap vise ansvar
Administrerende direktør Karl-Johan Bakken, Farstad Shipping Bilde: Tore Stensvold

Farstad Shippings flåte:

Totalt 56 skip

  • Ankerhåndteringsfartøy (AHTS): 29
  • Forsyningsskip (PSV): 24
  • Spesialskip, subsea/konstruksjonsskip (MPV/CSV): 3
  • Skip under bygging: 2 AHTS
  • Hovedkontor: Ålesund. Driftskontorer også i Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé.
  • Antall seilende: ca 1.550

Skipene er for tiden fordelt på:

  • Nordsjøen: 17
  • Brasil: 13
  • Australia/Østen: 25
  • Vest- Afrika: 1


Hittil i år har Farstad Shipping tjent bedre enn i fjor. Men mindre etterspørsel, flere nye skip ut på markedet og stadig press på ratene, gjør at administrerende direktør Karl-Johan Bakken frykter for konsekvensene.

– Oljeselskapene og operatørene er flinke til å utnytte situasjonen og forhandler ned prisene. Men sikkerhetsfokus og tiltak for å holde høy kvalitet koster. Det krever investeringer, sier Bakken.

Fakta – ikke trussel

Han vil ikke kalle det en trussel, men en konstatering av fakta.

– Oljeselskapene må ta sin del av ansvaret så prispresset ikke går så langt at det går på bekostning av sikkerhet og miljø, sier Bakken til Teknisk Ukeblad.

Les også: Riggratene faller for Statoil

Farstad Shipping regner foreløpig ikke med å måtte ty til det drastiske skritt å legge noen av sine offshoreskip i opplagsbøyene.

Hittil har norske redere tatt sju offshorefartøy ut av markedet. Det kommer antakelig til å bli flere.

Tjener ikke

I sin kvartalsrapport slår Farstad Shipping nøktern fast: "Markedsforholdene for supplyskip bærer preg av redusert aktivitet og et stort antall nye skip inn i markedet. I Nordsjøen er inntjeningen i spotmarkedet lavere enn driftskostnadene. Periodekontrakter inngås på stadig lavere nivå. Dette skjer i alle regioner. Et sterkt fokus på kostnadskutt fra blant annet oljeselskapene, har i tillegg gitt betydelig prispress mot underleverandører."

Til tross for dette, fikk Farstad Shipping er resultat etter skatt på 1,062 milliarder kroner i de tre første kvartalene i år mot 718 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ubalanse forverres

Like bra kommer det neppe til å gå framover.

– Det kommer stadig nye skip ut i markedet samtidig med at aktivitetsnivået offshore og etterspørselen etter våre tjenester synker. Det betyr enda dårligere markedsbalanse og dermed prispress, sier Bakken.

Bakken er overbevist om at markedssituasjonen betyr stadig flere skip i opplag. Finanskrisen gjør at finansieringen av mange nybygg faller bort og vil gi flere kanselleringer. "Disse to forhold vil neppe ha nevneverdig innflytelse på markedsbalansen på kort sikt," heter det i kvartalsrapporten.

Sikkerhet og miljø koster

Bakken mener at Farstad Shipping har en flåte med moderne og svært sofistikerte skip som er mer ettertraktet i markedet enn eldre og mindre miljøgunstige skip.

– Men vi har en smertegrense. Driftskostnadene er i none tilfeller lavere enn ratene. Slik kan vi ikke holde på lenge, sier Bakken.

Farstad har imidlertid de fleste av sine skip inne på langtidskontrakter.

– Med så stor flåte vi har, er det imidlertid alltid noen kontrakter som går ut og skal reforhandles, påpeker Bakken.

Det er i den forbindelse han håper at oljeselskapene ser at de har et ansvar for å holde oppe sikkerhets- og miljøstandarden.

Les også:

Les mer om: