OLJE OG GASS

Ber bransjen gi gass før oljen renner ut

Bilde: Anders J. Steensen
23. feb. 2010 - 15:04

Til tross for en årlig nedgang på 11 prosent i oljeproduksjonen, har Petoro sterk tro på framtiden for norsk olje- og gassnæring. Gassproduksjonen i 2009 var på samme nivå som i 2008.

– Slik vi ser det er norsk sokkel mer et halvfullt enn et halvtomt glass, og her er det muligheter for påfyll. Men skal dette skje, må det en omstilling til, og det må skje nå, sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro til NTB.

Han anslår at dagens produksjonsnivå kan opprettholdes til 2020 og utover, men understreker at det vil kreve en felles innsats fra hele bransjen, både leverandører, operatører og partnere.

Ønskebrønner

Petoro forvalter Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som utgjør om lag en tredel av drivverdige norske olje- og gassreserver. Reservetilgangen ble i fjor nedskrevet kraftig, og bransjen er avhengig av å finne nye ressurser, utvinne lønnsomme funn som allerede er påvist og effektivisere dagens drift.

De fleste funnene som gjøres nå er små, så små at det ikke er sikkert om det lønner seg å bygge dem ut.

– Vi vil satse på å forlenge levetiden på eksisterende plattformer og anlegg og finne metoder for å øke volumene inn til de store, modne feltene, sier Pedersen.

Han understreker at plattformene må holdes i live på en økonomisk måte, slik at for eksempel vedlikeholdet ikke går ut over produksjonskapasiteten.

– Har dere gitt opp å gjøre nye store funn?

– Nei, vi har tro på at det er storfunn, ønskebrønner om du vil, av flere kategorier på sokkelen, sier Pedersen.

Inntektsfall

De varierende prisene og usikkerhet i olje- og gassmarkedet er medvirkende til en resultatnedgang for SDØE på 37 prosent fra 2008 til 2009. Pedersen er likevel fornøyd med resultatet på 97 milliarder kroner.

– Ikke glem at 2008 var et rekordår. Relativt til frykten man hadde ved inngangen av 2009, vil jeg karakterisere nesten 100 milliarder kroner som et fantastisk resultat for i fjor, sier han.

Den samlede produksjonen av olje og gass var i fjor daglig på 1,074 million fat oljeekvivalenter (foe). Det er en nedgang fra 1,148 million foe i 2008, en nedgang som skyldes at mindre olje hentes ut fra feltene.

Pedersen har tror på at bransjen innser at et samarbeid må til raskt, men innrømmer at utfordringene er store. Det verste som kan skje er at de store produserende feltene må stenge for tidlig, mener han.

Gassnasjon

Til tross for at etterspørselen etter norsk gass varierer har Pedersen sterk tro på at Norge nå går fra å være en oljenasjon til å bli en gassnasjon.

– Europa vil fortsette å trenge norsk gass, enda mer på lang sikt. Gassen vil få en mye viktigere rolle som kraftressurs enn mange tror. Det vil ta mange år før vi produserer nok elektrisk kraft fra vindmøller og andre miljøvennlige kilder til å dekke behovet. I mellomtiden er gass et bedre alternativ for miljøet enn for eksempel olje og kull. Dette vil nok synke inn etter hvert.

Ifølge Pedersen ville Storbritannia kunne redusere sine CO2-utslipp med 30 millioner tonn årlig om de gikk over fra dagens kullkraft til gass.

– Vi må være mer frampå og markedsføre gassen som et alternativ enn det vi gjør nå.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.