Ber Aasland svare om klimaforskningen

Statsråd Tora Aasland må svare i Stortinget om klima-e-postene på avveie. (Bilde: Kyrre Lien / Scanpix)
IRRITERT: Tord Lien fra FrP er tydelig irritert på at næringsminister Trond Giske kaster bøår i øynene på en krisetruet industri ved å love forskningsmidler som allerede er bundet opp. Tord Lien, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, FrP 2. nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Bilde: Tore Stensvold)
  • Klima

Nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Tord Lien (Frp), stiller følgende spørsmål til Aasland:

Lekkasjer

"Er statsråden bekymret for at avsløringene fra East Anglia Universitetets Climate Research Unit, den såkalte Climategate-saken, vil svekke tilliten til klimaforskningen og hva vil hun foreta seg for å unngå at det i fremtiden kan stilles forskningsetiske spørsmålstegn ved norsk klimaforskning?"

Lien viser til lekkasjene av e-poster fra sentrale klimaforskere som er lekket ut på nettet fra Climate Research Unit.

Han viser til artikler i Teknisk Ukeblad og Wall Street Journal om klimaforskere som diskuterer hvordan de skal hindre forskere som er skeptiske til FNs klimapanel å komme til orde.

Les mer: Glovarmt om oppvarming

Ber om CICERO-tall

I TU nr.41 uttalte professor Dag E.Helland som leder den forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknikk at "e-postene er i så måte ganske bekymringsfulle. Dette materialet viser tydelig hvordan noen prøver å overkjøre motstanderne og det er etisk betenkelig".

Helland påpekte også at det massive påtrykket har dreid forskningsmidlene i retning av de som holder med klimapanelet.

Lien vil også be Stortingets utredningsavdeling om tall for bevilgninger til CICERO Senter for klimaforskning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå