FORUM

Bente Mikkelsen utnytter ikke nyvinninger

19. jan. 2009 - 15:05

Bente Mikkelsen, leder i Helse Sør-Øst inviterer i TU nr. 0209 til debatt med ordene «Vi er åpne for kritikk. Vi er tilhengere av debatt og diskusjon».

Invitasjonen gripes med glede. Jeg kritiserer ledelsen i Helse Sør-Øst for ikke å gripe en spesielt god mulighet for å senke sykefraværet blant ansatte på en enkel og samtidig svært effektiv og rimelig måte gjennom bruk av et norskutviklet produkt.

Bakgrunnen er følgende: Styret i Helse Sør-Øst har gjennom de senere år i ukritisk tro på egen ufeilbarhet gjennomført en rekke forandringer som ofte synes å ha hospiterende motiver fremfor saklige. Hyppige og ubegripelige forandringer har blant ansatte i Helse Sør-Øst skapt usikkerhet, uro og frustrasjoner som har vært til å ta og føle på.

Dette er det dårligst tenkelige grunnlag for å oppnå godt arbeidsklima – og sykefraværet blant de ansatte ligger svært høyt i forhold til det som er naturlig. Styrelederen har ved telefonhenvendelse anført at spørsmål tilknyttet ansattes trivsel og sykefravær ligger utenfor styrets arbeidsområde. Henvendelser til toppledelsen i Helse Sør-Øst fører heller ikke fram.

Gjennom seks år har jeg videreutviklet en oppfinners produktidé «Triggerpunkt-Behandler» for å fjerne muskelsmerter med enkel egenbehandling av triggerpunkter. Forbedringene er gjennomført i samarbeid med fagspesialister, fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer.

Resultatet er et produkt langt mer anvendelig og effektivt enn vi i startfasen kunne tenke oss. Gjentatte spørreundersøkelser blant de 1600 personer som hittil har kjøpt produktet gir til svar at godt over 95 prosent av kjøperne sier seg godt tilfredse med produktet når de blir gitt svaralternativene lite tilfreds, middels tilfreds og godt tilfreds. Produktet ble omtalt i TU nr. 3708.

Muskelsmerter er årsak til ca. 35 prosent av totalt sykefravær og koster årlig i nivå tre ganger statens budsjett til veibygging og veivedlikehold. Det er innlysende at Helse Sør-Øst med 69 000 ansatte kunne spare svært store beløp ved å ta produktet i bruk.

Beregninger viser at selv om man reduserer antallet av tilfredse fra 95 til 75 prosent, er samlet sparepotensial for sykehusene på nivå med det beløp som Helse Sør-Øst vil gå i underskudd i 2009 hvis man ikke gjennomfører planlagte innskrenkninger i antall ansatte og sengeplasser etc.

Triggerpunkt-Behandleren, som koster under 500 kr. ekskl. MVA, er så solid at den normalt vil holde livet ut for brukeren. Det betyr at for framtidige år skjer reduksjonen i sykefravær nesten uten kostnader for Helse Sør-Øst, det er kun aktuelt med nyanskaffelser til nyansatte.

Spesielt god virkning oppnås når ansatte har produktet tilgjengelig hjemme for forebyggende bruk samme dag som muskelsmertene melder seg på nytt.

Utnyttelsen av oppfinnelsen kan skje som vist i stolpediagrammet Friskeffektivisering med undertekst. Det enkelte sykehus kan velge om det vil stoppe etter trinn 1 eller følge programmet helt ut. Når ansatte selv fjerner sine muskelsmerter, frigjøres betydelig behandlingskapasitet.

Derved gis fysioterapeuter, naprapater og andre behandlere bedre mulighet til å styre mer av sin innsats mot årsaker til de øvrige 65 prosent av sykefraværet. Derved reduseres sykefraværet ytterligere samtidig som fagspesialistene får en langt mindre belastende arbeidsdag og mer interessante arbeidsoppgaver.

Pensjonist og gründer Jon Stokke

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.