Bellona vil frakte søppel til skip til havs med droner

Kan bli en del av forskning på dronelogistikk til havs.

For at oppsamlet plast ikke skal bli liggende uten å bli hentet, vil en rekke aktører nå ta i bruk droner for å hente den.