OLJE OG GASS

– Bellona vet ikke hva de snakker om

Statoil har hatt store problemer på Gullfaks. Bellona mener at det har vært sjokkerende mange hendelser på sokkelen i det siste. OLF avviser Bellonas kritikk.
Statoil har hatt store problemer på Gullfaks. Bellona mener at det har vært sjokkerende mange hendelser på sokkelen i det siste. OLF avviser Bellonas kritikk. Bilde: Statoil
Ole K. Helgesen
29. apr. 2011 - 07:06

STAVANGER: Petroleumstilsynet har bedt oljebransjen ta grep for å få ned antallet brønnhendelser og gasslekkasjer på sokkelen.

Tilsynet offentliggjorde onsdag sin rapport om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, og den viser en markant økning i antall brønnkontrollhendelser fra rundt elleve hendelser i 2008 til 28 i 2010.

Bellona reagerer kraftig på tallene, og hevder at det er at antallet brønnkontrollhendelser er tilbake på samme nivå som i rekordåret 2002. Rådgiver Gøril Tjetland mener det er nærmest sjokkerende.

Oljebransjen lei Kjetil Hertvik i OLF synes Bellona er for raske på avtrekkeren.
Oljebransjen lei Kjetil Hertvik i OLF synes Bellona er for raske på avtrekkeren.

Oljebransjen lei

OLF er ikke begeistret over kritikken fra Bellona.

– Bellona må sette seg inn i hva som ligger bak tallene før de går ut og sier de er sjokkerte over utviklingen. Alle hendelsene ble godt håndtert og ingen utviklet seg til større ulykker. 18 av fjorårets 28 hendelser var i den minst alvorlige kategorien. Syv av hendelsene skyldtes grunn gass, og seks av disse var pilotboringer. Dette er små borehull som blir foretatt fordi selskapene forventer grunn gass og er forberedt deretter, sier informasjonssjef i OLF, Kjetil Hjertvik.

Tjetland, som er sivilingeniør i petroleumsgeologi med bakgrunn fra Statoil, avviser at Bellona er for raske på avtrekkeren.

– Antallet hendelser i den mest alvorlige kategorien, rød, har økt siden 2007. For alvorlige borekontrollhendelser innen produksjonsboring må vi enda lenger tilbake. Selv om det er bare er snakk om to hendelser, er dette svært bekymringsfullt. Det er to hendelser for mye.

Ny kategorisering

Hun mener det er ansvarsfraskrivelse av OLF å prate om regulære hendelser når det er en økning i de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene på sokkelen.

– Slik OLF legger frem grunn gass hendelsene høres det ut som om disse ikke er farlige. Det er ikke tilfellet, det er en grunn til at disse tas med i kategorien brønnkontrollhendelser og det er en grunn til at man i størst mulig grad unngår å bore gjennom grunne gass-soner. At disse var forventet er heller ikke formildende. I "høy trykk - høy temperatur"-brønner har man også ekstra sikkerhetstiltak. Men når man får en brønnhendelseer ikke sikkerhetstiltakene gode nok. Når man borer med trykkbalansert boring er det også fordi man venter å ha en liten margin mellom poretrykk og oppsprekkingstrykk – likevel skjer hendelser som Gullfaks C, sier hun.

Gasslekkasjene øker: Oljebransjen må ta grep

Negativ trend

En mangeårig forbedring på sokkelen har stoppet opp. I RNNP 2010 blir det rapportert antall brønnkontrollhendelser på samme nivå som i 2002, og 2002 er det verste ulykkesåret på norsk sokkel de siste 15 årene. Det er særlig ved produksjonsboring en har en negativ trend.

Oljenæringen innrømmer at det skjer for mange brønnhendelser på sokkelen.

– Allerede i 2009 så vi at antall brønnhendelser utviklet seg i feil retning, og har tatt grep for å snu utviklingen. Det er blant annet gjort en innsats innen kompetanseheving, erfaringsoverføring mellom selskapene og startet et arbeid for å få til en felles rapporteringsmetodikk for brønnhendelser, sier direktør for HMS og drift i OLF Knut Thorvaldsen.

- Man kan ikke bare se på antall. Man må også se på hvordan selskapene styrer hendelsene, og her viser erfaringene at man har tilstrekkelig med barrierer, sier han.

Må ta grep

I forbindelse med framleggingen av Petroleumstilsynets statusrapport om sikkerhetsnivået i norsk olje- og gassindustri varslet Thorvaldsen at OLF vil ta grep for å redusere antall brønnhendelser og gasslekkasjer ytterligere.

Dette skal gjøres gjennom kompetanseheving og sertifisering, erfaringsoverføring og få på plass en felles rapporteringsmetodikk. OLF har foreslått innføring nye kvalitetskrav til brønnkontrollsertifisering og forbedret samarbeid internasjonalt. I tillegg skal bransjen sørge for mer feltspesifikk trening i brønnplanlegging og brønnkontroll.

OLFs ressursgrupper går også gjennom konkrete hendelser, og deler erfaringene med alle installasjonene og selskapene på sokkelen for å sikre best mulig erfaringsoverføring og læring.

Og det er startet et arbeid for å få på plass en felles rapporteringsmetodikk for brønnhendelser, slik at alle parter bedre kan analysere hendelsene og sette i gang mer målrettede tiltak der det er nødvendig.

Optimistisk sikkerhetsdirektør

Direktør i Petroleumstilsynet Magne Ognedal er positiv til at bransjen tar grep.

– Neste års oppsummering vil vise om de klarer å få forbedringer. Men de viser vilje til å ta tak i dette. Vår jobb er å sørge for at selskapene er bevisste på at sikkerheten på sokkelen skal bli bedre år for år. Vi er ikke fornøyd med at den positive trenden har stanset.

Ognedal: Skremmende start på året

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.