KREVER STERK LUT: En fornøyd Bellona-leder Frederic Hauge mente at nå må regjering og Storting følge opp med lovverket. (Bilde: Jannicke Nilsen)

Bellona roser Klimakur

  • Klima

Det var en synlig fornøyd Bellona-leder som reiste seg da presentasjonen av Klimakur var vel overstått i lokalene til Klif (Klima og forurensningsdirektoratet, tidligere SFT).

Mye kvoter

– I dette forslaget ligger det ingen kostnader som er så høye at vi ikke kan dem, sa Hauge, som uttrykte en viss skepsis til at mye av arbeidet syntes å være konsentrert rundt kvoter.

Av alle de 160 tiltakene som er utredet i Klimakur ligger kostnadene fra de som er samfunnsøkonomisk lønnsomme til de som koster 4000 kroner per tonn redusert utslipp av CO 2-ekvivalenter.

– Kvoter som virkemiddel er ikke nok. Nå må vi få lover og proposisjoner og den typen virkemidler som setter fart i utviklingen.

Miljø og næring

Hauge etterlyste også tettere kombinasjon mellom miljø og næringslivet.

– Vi har hele kystskipsfarten i Norge, vi har offshore vindkraft og en rekke forskjellige sektorer. Erfaringene fra biodiselsaken i fjor høst må ikke gjenta seg, der er det for dårlig politikk, mente Hauge.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.