ARKIVNYHETER

Bekymringsbrevet

BEKYMREDE LEDERE: Det varsles blant annet om etableringen av en uheldig ukultur på Statoils plattformer.
BEKYMREDE LEDERE: Det varsles blant annet om etableringen av en uheldig ukultur på Statoils plattformer. Bilde: Brev