BEKYMREDE LEDERE: Det varsles blant annet om etableringen av en uheldig ukultur på Statoils plattformer. (Bilde: Brev)

Bekymringsbrevet