Bekymret for virkningen av CO2-utslipp på havet

Bekymret for virkningen av CO2-utslipp på havet
Et nytt EU-prosjekt skal undersøke virkningene av økende CO2-utslipp på havet. Prosjektet skal koordineres av forskere i Bergen. Bilde: colourbox.com

Forskere fra 28 institutter i en rekke land i Europa, Nord-Amerika og Afrika skal delta. De er samlet i Bergen denne uken for å starte prosjektet.

Forskerne skal se på havets evne til å ta opp CO2 og hvordan dette kan ventes å utvikles seg i framtiden. Et mål er å få fram forskningsresultater som politikerne kan bruke når de diskuterer tiltak mot global oppvarming.

Varmere hav

Havet absorberer i dag om lag en firedel av menneskeskapt CO2, men forskning viser at havets evne til opptak er blitt svekket de siste tiårene.

– Den globale oppvarmingen gjør at havet tar opp mindre CO2. CO2 tas generelt mer opp i kaldt enn i varmt vann, sier professor Truls Johannessen ved Universitetet i Bergen. Han arbeider ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret. Det er disse forskningsinstituttene som skal koordinere prosjektet.

Tar opp CO2

Johannessen forteller at forskerne i Bergen er med på alle deler av det omfattende prosjektet, tar vannprøver, lager modeller og analyserer.

Forskerne fra de andre institusjonene skal bidra til ulike deler av prosjektet. Det skal samles inn data fra Antarktis i nord til Sørishavet.

Forskning har vist at CO2-opptaket både i Nord-Atlanteren og Sørishavet har blitt svekket de siste tiårene.

Når havets evne til å ta opp CO2 svekkes, vil mer av utslippene bli igjen i atmosfæren og dermed forsterke den globale temperaturøkningen.

Føre var

– Vi forskere har vært opptatt av virkningene av CO2 på havet i mange år. Nå er det blitt mye mer oppmerksomhet omkring det, for det kan faktisk ødelegge økosystemene i havet. Da må vi ta i bruk føre-var-prinsippet og se på hva disse organismene tåler, sier Johannessen.

Prosjektet kalles Carbochange, og det skal gå over fire år. EU finansierer det med til sammen 56 millioner kroner.

Les mer om: