LØNN

Bedrifter kan få tvangsmulkt hvis lønnsforskjeller ikke blir offentlige 

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener at de fleste ønsker å få ting på plass i løpet av 2021.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm skjønner at den nye plikten ikke har vært helt foran i pannebrasken på bedriftenene.
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm skjønner at den nye plikten ikke har vært helt foran i pannebrasken på bedriftenene. Foto: LDO

I løpet av 2021 må en stor andel av norske arbeidsgivere kartlegge lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Resultatene av lønnskartleggingen skal offentliggjøres i 2022.
 
Plikten er en del av Likestillingsloven og ble vedtatt av Stortinget i 2019. 

Les mer om: