SAMFERDSEL

Bedre veier viktigst

Det viser en undersøkelse blant 1000 bedrifter utført av Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Intern effektivisering og rasjonalisering er kommet langt. Nå er det transportkostnadene som må ned – og økt innsats i veisektoren. (lh)

Les mer om: