SAMFERDSEL

Bedre veier med bedre standard

Norsk vegnormal, som gir detaljerte beskrivelser av veibredde, antall kjørefelt, merking, kurvatur pluss en rekke andre forhold som er viktig for de som prosjekterer og bygger veiene, skal oppgraderes. Gjeldende standard stammer fra 1992.

Prosjektet skal ledes av Petter Hildre, som i dag er vegsjef i Møre og Romsdal. Hildre begynner arbeidet med ny normalstandard 1. oktober. Innen 2005 skal den nye standarden være klar, Hildre regner med å ha tre til fire personer i prosjektgruppen. I tillegg vil et antall personer fra de veifaglige miljøene bli trukket inn som bidragsytere.

Til Teknisk Ukeblad sier Hildre at det viktigste med oppgraderingen er å tilpasse standarden til den såkalte null-visjonene, at antall hardt skadde og trafikkdrepte skal ned mot null.

Hildre avviser at det kan bli et slag i luften å oppgradere en standard som ikke engang er oppfylt på dagens veinett. - En visjon er noe å strekke seg etter. Bygging av nye veier innebærer også oppgradering av eksisterende veier. Det er klart at dette er et forhold vi må ta med i betraktning når normalen oppgraders, sier Hildre. Han legger til at en oppgradering både vil ta hensyn til tekniske og konstruksjonsmessige fremskritt som er gjort i løpet av de siste ti årene og nye krav fra samfunnet til hvordan vegnettet bør være.

For enkelte forhold, blant annet vegbelysning, er det også kommet nye internasjonale standarder som må inn i den norske veinormalen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.