Bedre sjanser for å komme inn på ingeniørstudier

Det nærmer seg frist for å takke ja til studieplass. Lave søkertall og høyt antall studieplasser høyner sjansene for å komme inn på førstevalget.

Bedre sjanser for å komme inn på ingeniørstudier
Mange av de mest populære teknologi- og realfagsstudiene er ved NTNU. Bilde: Mathias Klingenberg

På onsdag, 20. juli, fikk søkere til høyere utdanning vite om kom inn på studiet de hadde søkt seg til. På søndag er siste frist for å takke ja til studieplass.