Bedre sikkerhet

Anslått kontraktsverdi er i størrelsesorden 15-18 millioner kroner. Avtalen varer ut år 2003 med opsjon på å forlenge ut år 2007. Kontraktsinngåelsen er et ledd i Flytogets sikkerhetsprogram, med mål å øke sikkerheten for Flytoget. (lh)

Les mer om: