Bedre sikkerhet med bredbånd i fly

Bedre sikkerhet med bredbånd i fly
Gevinst: IT-direktør Hans-Petter Aanby ser store gevinstmuligheter av bredbåndsteknologi i Norwegian-flyene. Bilde: Espen Zachariassen

Bredbånd i luften

  • IP-signalene bringes til og fra flyet med geostasjonære satellitter.
  • Norwegian, Southwest og Alaska kjøper tjenesten fra Row 44 med Hughes Network som en sentral underleverandør av satellittkapasitet.
  • Første satellitt i bruk er Eutelsat W2A, med posisjon 10 grader øst.
  • Linjekapasiteten blir på 40 Mbit/s begge veier.
  • Passasjerene får internett via Wlan, en trådløs bredbåndsruter.
  • Informasjon fra ferdsskriveren sendes kryptert på en egen lukket kanal.
  • Soutwest har kommet lengst i arbeidet og monterer utstyr
  • i 500 fly i første kvartal.
  • Norwegian og Alaska venter på godkjenning i januar og begynner i så fall montering i februar.

Hvis Norwegian Air Shuttle får den nødvendige godkjenningen over nyttår, blir det tilgang til internett om bord fra februar.

– Satellittforbindelse gir 40 Mbit/s, og passasjerene i Sør-Norge får gratis bredbånd de første månedene, sier IT-direktør Hans Petter Aanby.

Han regner ikke med å tjene penger på selve bredbåndsnettet når dette blir betalingstjeneste.

– Effekten er heller økt inntjening ved at flere velger Norwegian fordi det er bredbånd om bord, sier Aanby. Senere kommer egen nettkiosk, der du kan laste ned bøker, film og spill.Samarbeid

Norwegian samarbeider med de amerikanske flyselskapene Southwest og Alaska Airlines om anskaffelse og montering av utstyr og leie av linjer.

– På den måten kan vi få ned etablerings- og driftskostnader, sier IT-direktøren.

Leverandøren er det nyetablerte amerikanske selskapet Row44, som skaffer satellittkapasitet fra Hughes Network. I første omgang blir én satellitt tatt i bruk for Europa, men utvides med flere ved fremtidig behov.

– Konkret er det snakk om satellitten Eutelsat W2A, som ligger 10 grader øst, sier seniorkonsulent Gisle Stavland hos konsulentforetaket Devoteam Telecom. Dette er en geostasjonær satellitt, som holder seg i én posisjon i takt med jordens rotasjon.

– Dersom det oppstår feil på satellitten som det tar tid å løse, vil leverandøren sørge for å koble tjenesten over til alternative satellitter. Men det er ingen flykritiske funksjoner som går over denne forbindelsen, så en feil vil aldri påvirke den planlagte rutetrafikken, sier Stavland.Først i verden

Det kommersielle bredbåndstilbudet fører til at Norwegians fly, som de første i verden, skal kunne sende teknisk informasjon til bakken over internett. Planen er å etablere en egen lukket og kryptert kanal, en VPN-forbindelse, for dette formålet.

– Fullt utviklet kan vi se for oss at piloten oppdager et teknisk problem. Da kan ingeniørene på bakken ta i mot flydata, gjøre feilsøking og forberede utbedringer før flyet har landet, sier Aanby.

Ifølge Norwegian selv er dette det første flyselskapet som tar i bruk en slik løsning.

I dag lastes flyinformasjon fra ferdsskriveren over på et flash-minne, som hentes ut manuelt hvert tredje døgn for å avdekke slitasje og feil ved flyet og gjøre vedlikehold og reparasjoner så tidlig som mulig.

– Med en online-løsning kan vi oppdage slikt raskere enn vi gjør i dag, forklarer flysikkerhetssjef Hans Herdahl hos Norwegian.Overbelastning

Å sende all informasjon fra ferdsskriveren («Den sorte boksen»), vil medføre kostbar overføring av store mengder data som det ikke er behov for å analysere fortløpende. Ideen er å plukke ut nøkkelinformasjon, som bruk av flaps, landingshjul og motorkraft. Denne sendes umiddelbart til det engelske foretaket Flight Data Services, som gjør analyser for flyselskapet.

– For eksempel skal ikke flaps brukes før flyet er nede i en viss hastighet. Det kan føre til overbelastning av mekaniske deler. Fortløpende analyser vil avdekke når slike grenseverdier brytes, og vår vedlikeholdsorganisasjon får en e-post med indikasjoner på hva som har skjedd, forklarer Herdahl. Slike løsninger er så langt på planleggingsstadiet i påvente av at bredbåndet kommer på lufta over nyttår.Mer tid i lufta

Gevinstene kan være store, ifølge Aanby.

– Ved å avdekke problemer tidlig, reduseres tiden flyene står på bakken for utbedringer. Allerede i dag ser vi at bruk av teknologi gir langt flere timer i lufta pr. ansatt hos oss enn hos flere av konkurrentene, sier IT-direktøren.Kort arbeidstid kan dempe betalingsviljen

Restriksjoner på bruk av elektronisk utstyr gir kort brukstid på nettet om bord i flyene. PC og mobil kan brukes når flyet befinner seg i 10¿000 fots høyde eller mer. Operativ sjef Thomas Hammerseth ved Oslo kontrollsentral opplyser at flyene normalt klatrer med 2000 fot pr. minutt. Takten er den samme på innflygningen. Flytiden mellom Bergen og Oslo er 40 minutter. Her går det bort fem minutter i hver ende på oppstigning av landing, og det tar et par–tre minutter å starte opp en PC. Da gjenstår drøyt 20 minutters effektiv brukstid.

Og det er på slike korte ruter at tjenesten er mest brukt. Det viser tester som Norwegians samarbeidsselskap Soutwest Airlines har gjort.

– Årsaken ser ut til å være at folk har behov for å koble seg opp for blant annet å forberede møter, sier IT-direktør Hans-Petter Aanby hos Norwegian.

– Vil passasjerene være villig til å betale for den tjenesten når gratisperioden er over etter noen måneder?

– Betalingsmodellen er ikke avklart, men det kan være at folk verdsetter tilgang på bredbånd og derfor vil betale for det. Jeg tror betalingsviljen er der, men det er en forutsetning at oppkoblingen går rakst. Hvis du må bruke fem-seks minutter av flytiden med å kjøpe tilgang med kredittkort, synker nok betalingsviljen på de kortere rutene. Da er det en bedre idé å kunne kjøpe tilgang samtidig som du bestiller billetten, sier Aanby.

Les mer om: