DOKTORGRADER

Bedre samband i Forsvaret

Sivilingeniør Roald Otnes (28) fra Fredrikstad skriver i sin doktorgradsavhandling at det er behov for å forbedre tilgjengeligheten til militær HF-kommunikasjon.

Dette gjelder spesielt ved høye breddegrader, for eksempel i Nord-Norge, der nordlys skaper særlige problemer. Otnes har undersøkt dette nærmere i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Dersom ideene i doktorgradsarbeidet blir satt ut i livet, vil det bli lettere for Forsvaret å få opp HF-samband, og behovet for effekt og dermed batterikapasitet kan reduseres. Ideene kan også brukes i andre radiosystemer, for eksempel mobiltelefoni.

Radiokommunikasjon i HF-båndet gir lang rekkevidde, og brukes blant annet til AM-kringkasting, radioamatørvirksomhet og militær kommunikasjon.

I de siste tiårene har militær bruk av HF-båndet gått over fra analog talekommunikasjon til digital datakommunikasjon. Radiobølger i HF-båndet reflekteres i ionosfæren ca. 300 km over jordoverflaten. Dette gir lang rekkevidde, men gjør også at kanalen er utfordrende sett fra et radioteknisk perspektiv.

Problemene er «fading» (variasjoner i mottatt signalnivå), flerbanepropagasjon (effekten som kan gi «skygger» i TV-bilder) og støy.

I doktorgradsarbeidet viser Otnes hvordan en teknikk kalt «turboutjevning» kan brukes for å forbedre mottakeren i digitale militære HF-systemer med ca. 3 dB, det vil si en halvering av effektbehovet i senderen. Teknikken, som opprinnelig ble foreslått i 1995, er her videreutviklet for å passe inn i modem for militær HF-kommunikasjon.

Avhandlingen har tittelen «Improved receivers for digital High Frequency Communications: Iterative channel estimation, equalization, and decoding (adaptive turbo equalization) / Forbedring av mottakere for digital høyfrekvenskommunikasjon: Iterativ kanalestimering, utjevning og dekoding (adaptiv turbo-utjevning)».

Arbeidet er utført ved Universitetsstudiene på Kjeller (UniK) med professor Gunnar Stette som hovedveileder og forskningssjef Torleiv Maseng, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Kongsberg Defence Communications (KDC) og FFI.

Roald Otnes er sivilingeniør (1998) fra Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, NTNU. Han er ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Disputas:14. februar.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.