Bedre på spesialavfall

Foreningen har rundt 70 bedrifter som samler inn, transporterer, destruerer eller på annet vis håndterer miljøfarlig avfall – som vi får 650.000 nye tonn av hvert år. 30.000 tonn kommer årlig på avveie.

Dette er første forening i sitt slag i landet og er et uttrykk for at denne bransjen er i sterk vekst. Styreformann i NSAF er Roar Hansen fra NOAH AS, Holmestrand. (lh)

Les mer om: