ENERGI

Bedre miljøsamsvar

Statens Forurensningstilsyn (SFT) foreslår i en høring en vesentlig reduksjon av norske unntak. Revisjonen av forskriftene medfører en betydelig forbedring av beskyttelsen for miljøet.

Også norske forskrifter må revideres for at landets forpliktelser oppfylles etter EØS-avtalen. Norske myndigheter og fagmiljøer har bidratt sterkt til å forbedre EUs regelverk for klassifisering og merking av kreftfarlige stoffer.

Seksjonssjef Marit Kjeldby i SFT mener EUs nye system er en god erstatning for dagens norske regelverk.

Les mer om: