PRODUKSJON

Bedre infoflyt

IndustrialIT-konseptet omfatter følgende produkter:

- Control IT er felles programvare og maskinvare for ABBs kontrollsystemer.

- Engineer IT er prosjekteringsverktøy som integrerer informasjon fra design- og installasjonsdelen med driftsdelen.

- Operate IT er et objektbasert operatørsystem med felles brukergrensesnitt for hele konsernet.

- Inform IT er historikk- og dataanalyseverktøy.

- Produce IT er batch-verktøy for avansert produksjonsplanlegging og

-overvåking.

- Optimize IT tilbyr online- og offlineoptimalisering fra feltinstrumenter og kontrollsystemer til fabrikkens infrastruktur og forsyningskjede.

- Evolution IT brukes til å oppgradere og oppdatere ABBs programvare.

ABBs Aspect Objects arkitektur gjør at enhver person kan fungere som forretningsleder til enhver tid – med sanntidsinformasjon fra produksjonsprosessen, hevder leverandøren.

Den nye produktserien utnytter standarder som OPC, COM, Internett, IEC 61131-3 og trådløse kommunikasjonsstandarder. Selskapet satser på fire varianter feltnettverk: TCP/IP, Foundation Fieldbus, Profibus og HART.

Norsk Hydro har allerede et pilotanlegg med noe av den nye programvaren i drift.

Les mer om: