DOKTORGRADER

Bedre gasstransport

24. aug. 2001 - 09:02

Forskningsarbeidet kan bidra til å forbedre leveransesikkerheten for gass til kundene, samtidig som en tilfredsstiller gasskvalitetskrav og fokuserer på å minimalisere transportkostnadene.

Reduserte transportkostnader kan også gi en miljømessig gevinst i form av reduserte utslipp av drivhusgasser. Ansvarlig personell for den daglige driften av gasstransportsystemene kan få en enklere arbeidssituasjon ved at mange av beregningene gjøres av en optimaliseringsalgoritme.

Arbeidet kan også bidra til at en får en bedre kapasitetsutnyttelse av et eksisterende gasstransportsystem, noe som kan forhindre unødvendige investeringskostnader.

Svarene fra beregninger som er gjort av en matematisk optimaliseringsalgoritme, gir forslag til drift av transportnettverket. Forslagene skal være til støtte for personell som til daglig er ansvarlig for operasjonen av transportsystemet.

Målene med styringen er å sikre at kundene får tilfredsstilt sitt volumbehov av gass, samtidig som kvaliteten på gassen som leveres til kundene er i henhold til ønskede spesifikasjoner. Beregningsalgoritmen kan formuleres slik at den fokuserer på å minimalisere transportkostnadene.

Alternativt kan en velge å føre en styringsstrategi, slik at kapasiteten til transportsystemet utnyttes til det maksimale.

Avhandlingen har tittelen Model-based Dynamic Control and Optimisation of Gas Networks (Modellbasert dynamisk regulering og optimalisering av gasstransportnett). Den er utført ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, med professor Rolf Henriksen som hovedveileder og professor emeritus Jens G. Balchen som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd og Statoil.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputasen vil finne sted 31. august.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.