ARBEIDSLIV

Bedre forberedt mot terror

Leif Haaland
11. juni 2002 - 07:10

Sivilforsvaret er også en del av fredsberedskapen. Etter 11. september i fjor bevilget Stortinget 15 millioner øremerkede kroner til dette formålet. Dermed vil det bli mulig å varsle raskt og sikkert i aktuelle områder om flomfare, gassutslipp og andre hendelser.

- Over 1900 varslingstyfoner er montert på landsbasis. 1100 av disse styres automatisk. Frem til nylig ble anleggene styrt via televerkets linjer med høye driftskostnader.

De øremerkede midlene skal i stor grad benyttes til å skifte ut linjene med radiostyresystemer. Dette reduserer driftskostnadene. Dessuten er det enklere å aktivere kun de tyfonene som befinner seg der det er aktuelt å varsle. Driftssikkerhet øker også, sier daglig leder Sivert Søvik ved Stor-Oslo sivilforsvarskrets.

Monteringen i gang

600 styreenheter blir kjøpt inn i 2002. Monteringen er allerede i gang, og særlig i Nord-Norge er store områder dekket. Utstyret er spesialutviklet av Teleelektronikk.

- Før 11. september 2001 ville Norge vært ute av stand til å rense store antall mennesker som var blitt utsatt for radioaktive, biologiske eller kjemiske midler. Nå er 16 dekontamineringsenheter - rensekontainere - fordelt på alle store byer og ved spesielt viktige nøkkelsteder i hele landet. Hovedstaden har to enheter. Sivilforsvaret og helsevesenet disponerer halvparten hver, sier Søvik.

Bakgrunnen for disse innkjøpene er at det ikke er mulig å ta mennesker som er utsatt for farlige stoffer, inn på sykehus uten at de først er renset. I motsatt fall ville de forurense sykehuset. Heller ikke syketransporter må forurenses.

Hvert anlegg kan grovrense inntil 100 personer i timen dersom personene ikke har større skader. Med bårepasienter blir kapasiteten vesentlig mindre. Før hadde bare noen få sykehus helt enkle opplegg. Det ville brutt fullstendig sammen i en krisesituasjon.

Klar på 20 minutter

- Rensekontainerne går på hjul. Etter at de er kommet til skadestedet, er enheten operasjonsklar på 20 minutter. Erfaringene fra de første månedene er meget gode, sier sivilforsvarsadjutant Finn Lodsby. Hver enhet krever 13 manns besetning. Utstyret er svensk og produsert med tanke på utslipp av industrigasser, eksempelvis klor. Selv om utstyret er bra, kan det utvikles til å tåle røffere feltforhold.

Funksjonen er å få personene inn i teltavdeling i ene enden av renseenheten og fjerne alle klær. I det neste rommet spyles hud og hår rene med varmt vann. Etter påkledning kan den skadde om nødvendig sendes til sykehus, uten at personell og øvrige pasienter settes i fare.