Bedre for syklister på Mosseveien

Bedre for syklister på Mosseveien
Ikke særlig hyggelig å sykle på denne vegen. Nå skal forholdene legges bedre til rette. Entreprenører som er interesserte i den jobben må gi anbud innen 5. desember. Bilde: Anders Haakonsen

Strekningen som skal utbedres er 2 km lang og går mellom Ulvøybrua og Ljabruveien. Et smalt fortau på vestsiden av vegen med varierende bredde er tilbudet til myke trafikanter i dag. Her et fotgjengere et sjeldent syn, men sykkeltrafikken er ikke ubetydelig.

Fortauet skal erstattes med en gang/sykkelveg som blir skilt fra kjørebanen med et 90 cm høyt betongrekkverk. Gang/sykkelvegen blir tre meter bred, rekkverket blir 40 cm bredt nederst. Ombyggingen vil derfor kreve en del areal, men på mesteparten av strekningen blir det likevel ikke nødvendig å utvide det totale vegarealet.Tar skulderen

Årsaken er at skulderen er svært bred på østsiden av vegen. Mange steder er avstanden mellom kantlinjen og støttemuren eller fjellsiden bred nok til at man kan parkere biler der. Det har også blitt gjort mange ganger, selv om det forutsetter en farlig kryssing av Mosseveien.

Disse «parkeringsplassene» skal nå fjernes. Ved å redusere skulderen til et minimum og flytte kjørefeltene østover, blir det tilstrekkelig plass til gang/sykkelbanen på den andre siden av vegen. Bare på en vel 300 meter lang strekning blir det nødvendig å utvide vegarealet. Det blir gjort ved å støpe en utkraging på støttemuren langs vestsiden av vegen.Rustent gjerde fjernes

Oppdraget omfatter også utskifting av det gamle rustne flettverksgjerdet på hele den 2 km lange strekningen. Det skal erstattes med et rekkverk.

Trafikkavviklingen gjør oppdraget krevende. Mulighetene for omkjøring er svært begrenset. Trafikken på Mosseveien kan ikke stanses lenge om gangen.

Prosjekteringen er utført av Hjellnes Consult. Jobben skal fullføres innen 14. desember neste år.

Les mer om: