Bedre for myke trafikanter i Ole Deviks vei

Bedre for myke trafikanter i Ole Deviks vei
Ikke lett å være fotgjenger på denne vegen. Her skal det komme et 2,5 meter bredt fortau. På den andre siden blir fortauet 2,7 meter bredt. Bilde: Anders Haakonsen

Boliger er det dårlig med i Ole Deviks vei, til gjengjeld ligger næringbyggene tett. Mange har sin arbeidsplass i denne vegen og mange bruker den på veg til og fra jobb. Hvis man velger å ta seg fram uten bil, kan arbeidsreisen bli kronglete.

Sammenhengende fortau er det bare på den ene siden av vegen. På den ene siden er fortauet delvis utflytende, og på noen kortere strekninger mangler det fullstendig.

Syklister må enten bruke fortauet eller sykle på en kjørebane hvor det kan stå parkerte biler over alt.

Nå skal forholdene bli bedre både for fotgjengere, syklister og busspassasjerer. Det skal bli sammenhengende fortau og sykkelbane på begge sider av vegen. Sykkelbanen blir 1,5 meter bred på begge sider. Fortuaet blir 2,5 meter bredt på den ene siden og 2,7 meter på den andre siden. Det blir ikke nødvendig å utvide den totale bredde på vegen.

Busspassasjerer skal også få det bedre. Alle bussholdeplasser i Ole Deviks vei blir oppgradert og får nye informasjonstavler. Dessuten blir det ny belysning langs vegen.

Ombyggingen blir gjennomført i hele vegens lengde, som er 1 200 meter. Innen 1. juli neste år skal jobben være gjort.

Les mer om: