NYHETER

Bedre fergedrift med konkurranseutsetting

Ferjetilbudet har blitt bedre siden konkurranseutsettingen 2004, konkluderer Oslo Economics i en rapport.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. okt. 2012 - 08:49

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen, og  inneholder en evaluering av konkurranseutsettingen av rundt 100 ferjesamband. Evalueringen gjennomgår de virkemidler som myndigheten rår over; konkurransegrunnlag, utlysningsstrategi og kontraktsoppfølging og intern organisering. Bakgrunnen for evalueringen er at Statens vegvesen nå skal i gang med andre runde av utlysingen av drift av flere av riksvegferjesamband.

 

Tydeligere roller

Et klarere skille mellom forvaltning og myndighet på den ene siden og produksjon og tjenesteyting på den andre siden har vært et mål i konkurranseutsettingen. Evalueringsrunden avdekker også at konkurranseutsettingen har oppnådd målet og at rollefordelingen mellom oppdragsgiver og utfører har blitt tydeligere enn tidligere.

Tilbakemeldingen tyder på at anbudskontrakter er en fordel sammenlignet med årlige forhandlinger slik Statens vegvesen gjennomførte med rederiene tidligere. På den andre siden avdekker evalueringen at anbudskontrakter trolig har overført mer risiko fra staten til rederiene enn det som er optimalt.

 

God konkurranse

Oslo Economics peker også i sin evaluering på at oppfølgingen av kontraktene har vært noe uforutsigbar, noe som blant annet tilskrives forvaltningsreformen. Anbefalingen er å få fram klare kjøreregler mellom Vegvesenet og fylkeskommunene om hvordan kontraktsspørsmål skal håndteres. I evalueringen pekes det på at man har lykkes i å stimulere til konkurranse om driftskonktraktene. Men det kommer også klart fram at det har vært en konsentrasjon i markedet de senere år, noe som har medført at Statens vegvesen ved flere utlysinger kun har fått tilbud fra to leverandører. Det har også vært en økning i rapporterte ulykker, men det er uklart hva dette skyldes. Selve konkurranseutsettingen har ført til økt fokus på HMS fra Statens vegvesen og fylkeskommunene.

 

Frekvens og åpningstid, gjensitting og regularitet er parametre som er undersøkt for å vurdere hvor vidt ferjetilbudet har blitt bedre. Oppfatningen her er at det er kravene til ferjetilbudet som settes i utlysingsprosessen som i størst grad påvirker det tilbudet man faktisk får. Det har vært en bedring i tilbudet i løpet av de årene vi har hatt konkurranse, men dette er ikke en direkte følge av konkurranseutsettingen. Konkurranse kan likevel ha gitt rom for forbedringer gjennom mer effektiv bruk av ressursbruk.

 

Mer konkurranse

Med bakgrunn i evalueringen mener Oslo Economics at det er mulig å åpne for mer konkurranse enn det som er gjort i dag. Begrunnelsen er at noen av ferjesambandene er bedriftsøkonomiske lønnsomme, noe som indikerer at de kunne vært drevet kommersielt. Det er imidlertid ikke vurdert om dette er ønskelig samlet sett.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.