MILJØ

Bedre drikkevann i Oslo

Veslemøy Nestvold
11. mars 2004 - 08:00

Om fire år skal Oset vennrenseanlegg, som er Nordens største kommunale renseanlegg, stå ferdig.

Konsortiet AFS-Krüger har fått oppdraget med å levere to nøkkelferdige uavhengige vannrenseanlegg bygget inn i fjell. .

Utbyggingen av Oset vannrenseanlegg skjer både ut i fra et ønske om bedre leveringssikkerhet og på grunn av strengere krav til vannkvalitet - blant annet med to uavhengige hygieniske barrierer. Det gamle anlegget har gjort jobben i 33 år.

Drikkevannsforskriften stiller krav til bakteriologisk nivå på vannet, til fargekonsentrasjonen (humus) i råvannet som ikke må overstige et visst nivå og til ph-verdien samt alkaliteten i det behandlede vannet.

Utfordrende sprengningsjobb

Vannrenseanlegg skal bygges ut mens det eksisterende anlegget drives kontinuerlig i byggeperioden. Det blir en stor utfordring for skytebasene hos entreprenøren å sprenge bort masse mens drikkevannsproduksjonen til Oslos befolkning opprettholdes.

Dette har vært styrende både for anleggets design og for måten byggeprosjektet drives framover på.

Det bygges to hovedhaller med felles kjøreadkomst for levering av kjemikalier og henting av slam. I hver hovedhall bygges det separate vannrenseanlegg. Hallene blir totalt 16 meter høye og 150 meter lange med bassenger, tanker og vannførende kanaler. Dette blir utført i betong og stål. Alle betongflater som har vannkontakt belegges med epoksy. I tillegg må entreprenøren bygge en halv kilometer adkomst- og forbindelsestunneler.

Totalt skal 140.000 m 3 fjell sprenges ut og kjøres bort. Det har vært stor motstand fra lokalbefolkningen på Kjelsås når det gjelder anleggstransporten til og fra anlegget. Anleggsveien går blant annet gjennom et svært populært friluftsområde som benyttes av mange barnefamilier i sommerperioden. I tillegg er deler av transportårene skolevei for mange små barn.

To parallelle anlegg

Det ferdige anlegget skal kunne behandle råvann fra to vannkilder: Maridalsvassdraget og enten Holsfjorden eller Langlivassdraget. Full kapasitet på anlegget blir 390.000 m 3/d med vann fra Maridalsvassdraget og Holsfjorden. Redusert kapasitet på anlegget blir 260.000 m 3/d med vann fra hovedkilden samt Langlivassdraget siden vannkvaliteten her er noe dårligere.

Det bygges to parallelle vannrenseanlegg. Filosofien er at ett av anleggene skal kunne tas ut av drift, mens det andre drives separat med egen strømforsyning, ventilasjonssystem, redundant styringssystem og lokalisert i egen branncelle.

Fordi det er svært dårlig kapasitet på avløpsnettet ut fra anlegget, må nesten alt vann i vannbehandlingsprosessen resirkuleres. Det betyr at slambehandlingen og utjevningsvolumer for avløpsvann må følge spesifiserte prosedyrer. Ekspertene er blant annet redd for at lakseparasitter, vasspest og krepsepest kan forpeste et ellers uforurenset Maridalsvann via overløpsutslipp.

Når Oset står ferdig om fire år, ønsker vann- og avløpsetaten i Oslo kommune å gå løs på arbeidet med en ny tilleggsvannkilde for Oslo. Dette er imidlertid avhengig av en politisk beslutning.

Sweco Grøner har vært hovedkonsulent for teknisk oppfølging av prosjektet. Franske Veolia Water har vært teknisk konsulent på vannbehandlingsprosessen og håper å få driftsjobben på anlegget. Opsjonen er sikret ,men ingen avgjørelse er tatt så langt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.