DOKTORGRADER

Bedre blodstrøm med ultralyd

Når lydbølger reflekteres fra et objekt i bevegelse, forandres frekvensen til den reflekterte bølgen i forhold til frekvensen til den innkommende bølgen. Ved å utnytte denne Dopplereffekten kan ultralyd brukes til å måle blodstrømshastigheter inne i kroppen. Ekkoene fra de røde blodlegemene kan imidlertid være mange tusen ganger svakere enn ekkoene fra vevsstrukterene rundt blodkaret.

Bjærum har utviklet bedre metoder for å separere ekkoet fra blod og vev. Disse metodene gjør det enklere å finne små blodkar og bedrer nøyaktigheten til målinger av lave blodhastigheter.

Konvensjonelle Dopplerteknikker måler bare hastighetskomponenten langs lydstrålen. I doktorgradsarbeidet er det utviklet en ny visualiseringsteknikk som er uavhengig av retningen til blodstrømmen. Intensiteten til ultralydbildet inne i et blodkar varierer avhengig av posisjonen til de røde blodlegemene, og disse intensitetsforskjellene vil forskyves når blodet strømmer i blodkaret.

Ved å framheve disse intensitetsforskjellene og vise mange slike bilder etter hverandre, oppfatter øyet dette som at blodet strømmer i blodåren. Dette gir brukeren en intuitiv forståelse av retningen og hastigheten til blodstrømmen.

I tillegg til blodstrømsmålinger kan Dopplereffekten utnyttes til å måle sammentrekningen av hjertemuskelen. Avhandlingen presenterer en metode for å øke bilderate og romlig oppløsning i denne avbildningsteknikken.

Avhandlingen har tittelen Detection and Visualization of Moving Targets in Medical Ultrasound Imaging / Deteksjon og visualisering av bevegelige mål i medisinsk ultralydavbildning . Den er utført ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, med professor Bjørn Olstad som hovedveileder og professor Hans Torp som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd og GE Vingmed Ultrasound AS.

Les mer om: