IT

Bedre antenne øker bakkenettet

ODDVAR MED ANTENNA:
Sendesjef i NRK, Oddvar Kirkbakk viser frem antennen som internt i NRK er døpt i hans navn til Oddvarantenna. Den litt bedre antennen kan redusere tallet på hus og hytter som ligger utenfor dekningsområdet til under det halve.
ODDVAR MED ANTENNA: Sendesjef i NRK, Oddvar Kirkbakk viser frem antennen som internt i NRK er døpt i hans navn til Oddvarantenna. Den litt bedre antennen kan redusere tallet på hus og hytter som ligger utenfor dekningsområdet til under det halve.

Mer forsterkning, lavere støyfaktor

Forsøkene til NRK er gjort med en yagiantenne med litt mer forsterkning som betyr litt flere pinner (direktorer) i antennen. En slik antenne gir det som kalles passiv gain på 15 dB som er 3 dB mer en referanseantennen i konsesjonskravet.

I tillegg brukes en aktiv forsterker ved utgangen av antennen som forsterker opp signalet med rundt 12 dB. Forsterkeren har en lavere støyfaktor enn boksen (signal støyforhold < 2 dB) og kompenserer også for tapsleddene som kommer etter. Før signalet er på plass i digitalboksens dekoder må det blant annet gjennom en antennekabel og boksens tuner. Til sammen kan gevinsten bli 10-12 dB avhengig av hvor lang antennekabelen er og hvilken frekvens man ser på.

Med en vanlig antenne og disse tapsleddene blir støyen for stor i forhold til nyttesignalet i mange områder i landet der signalene er svake, men med ”Oddvarantenna” forbedres dette forholdet slik at mottak er mulig.

Oppdatert dekningskart

Det nye dekningskartet til bakkenettet for TV er oppdatert med data for den kraftigere antennetypen. Dekningen i henhold til konsesjonskravet er tegnet inn i grønt, mens det grå området utenfor er der hvor den nye antennen gir dekning. Sjekk: http://www.ntv.no/dekningskart

En bedre antenne øker dekningen til det digitale bakkenettet for TV betydelig.

60 000 boligeiere og nesten 60 000 hytteeiere som ligger i de såkalte grå sonene i bakkenettets dekningskart har grunn til å glede seg.

Målinger og beregninger viser at en litt større antenne med forsterker kan de få inn bakkenettet selv om skjermen er svart i dag.

Et fåtall uten

— Vi har gjort forsøk med en litt mer avansert antenne med lavstøy-forsterker og da viser det seg at dekningsområdet øker betydelig, sier sendesjefen i NRK, Oddvar Kirkbakk.

Ifølge nye målinger vil 98 prosent av alle husstander og 87 prosent av alle hytter kunne ta inn bakkenettet.

Se dekningskart!

Oddvarantenna

- I tillegg bygger vi ut et såkalt satellittskyggenett med NRK-kanalene før vi slukker de analoge signalene og det vil nok øke antall husstander som kan motta NRK, anslagsvis med ytterligere en prosent, opplyser Kirkbakk.

Antennekonseptet går allerede under navnet Oddvarantenna i NTV/RiksTV og hos Norkring.

Testet og bekreftet

Det er Norkring som nå har beregnet de nye dekningstallene man oppnår med et litt mer avansert antenneutstyr.

Praktiske forsøk med mottak bekrefter dekningsberegningen.

Konsesjonskrav

Målinger viser at virkeligheten også stemmer veldig godt med kravene i konsesjonen.

Den krever at dekningen skal være minst 95 prosent av alle husstander her i landet og 70 av alle hyttene. Disse kravene er satt ut fra at folk har en vanlig UHF-antenne med 12 dB forsterkning.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.