– Batteriteknologi kan utfordre vannkraftens rolle som eneste fornybare kilde til lagringkapasitet

Norsk vannkraft vil uansett få en viktig rolle fram mot 2030.

– Batteriteknologi kan utfordre vannkraftens rolle som eneste fornybare kilde til lagringkapasitet
Askjellsdalsvatnet, som er inntaksmagasin til BKK kraftverket Evanger kraftverk. Sjefen, Olav Osvoll, mener regulert vannkraft vil spille en viktig rolle for å balansere forbruk og produksjon i fremtiden. Helge Hansen/BKK

Det er lett å ty til klisjeer når man skal beskrive vannkraftens rolle i Norge. Vi er i dag fortsatt den største vannkraftprodusenten i Europa og den åttende største i verden.