MARITIM

Batteripakken er på 1 MWh, men det er skroget som reduserer miljøbelastningen mest

Denne brønnbåten får en batteripakke på hele 1 MWh. Men ifølge konstruktøren er det andre ting enn batteripakkens størrelse som er de mest effektive tiltakene for å ta ned fraktebåtenes miljøavtrykk.

Tre familieeide oppdrettsselskap i Sør-Troms har kontrahert denne brønnbåten med 2 800 m3 lastekapasitet, og planlagt levering andre kvartal 2023.
Tre familieeide oppdrettsselskap i Sør-Troms har kontrahert denne brønnbåten med 2 800 m3 lastekapasitet, og planlagt levering andre kvartal 2023. Illustrasjon: NSK Ship Design
Erik Jenssen
14. mai 2021 - 13:40

Oppdrettsnæringas brønnbåter har et energibehov det per i dag er vanskelig å løse på noen annen måte enn ved bruk av LNG eller diesel. I tillegg til at båtene skal flytte svært store lastevolum, har brønnbåtene omfattende fiskebehandlingssystemer for å gi fisken gode levevilkår under transport, i tillegg til at båtene også brukes i avlusningsoperasjoner.