Batterier i solcelleanlegg

Batterier er uegnet til å lagre solstrøm – prisen per kilowattime blir skyhøy

Trondheim kommune forbereder store investeringer i solceller. Asplan Viak råder til å installere mindre anlegg og fraråder lagring i batterier.

Dette solcelleanelgget på Dragvoll helse- og velferdssenter ble montert sommeren i fjor, og er så langt Trondheim kommunes eneste tak med solceller. Nå skal rapporten fra Asplan Viak brukes til å legge en plan for mer systematisk utbygging av solcelleanlegg når tak likevel skal renoveres.
Dette solcelleanelgget på Dragvoll helse- og velferdssenter ble montert sommeren i fjor, og er så langt Trondheim kommunes eneste tak med solceller. Nå skal rapporten fra Asplan Viak brukes til å legge en plan for mer systematisk utbygging av solcelleanlegg når tak likevel skal renoveres. (Foto: Asplan Viak/Trondheim kommune)

Trondheim kommune forbereder store investeringer i solceller. Asplan Viak råder til å installere mindre anlegg og fraråder lagring i batterier.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I en mulighetsstudie for solcelleanlegg der Asplan Viak har vurdert 36 bygg eid av Trondheim kommune, fraråder de full utnyttelse av mulighetene byggene har. Dagens regelverk fører til at man får dårlig betalt for strøm som selges til nettet.

Man får typisk kun betalt spotpris, og nabobyggene som kjøper strømmen, må betale full pris med nettleie og avgifter, også dersom det er kommunens egne bygg. Dette regelverket gjør det ulønnsomt å bygge så store solcelleanlegg at man må selge overskuddsstrøm.

Sju kroner og femti øre per kilowattime

Batteripakker som mellomlagring er ofte omtalt som en god og lønnsom løsning. Asplan Viak advarer mot en slik løsning og skriver at deres erfaring fra prosjekter med energilagring, er at installasjonskostnadene ligger i spennet 5000–15.000 kroner per kilowattime. Gitt 2000 lade- og utladningssykluser i levetiden, gir det en kostnad fra 2,5 til 7,5 kr/kWh.

– Det er en hype rundt batterier. Fra et teknisk ståsted er det et spennende alternativ, men i dag kan man ikke ha noen forventninger om at det vil lønne seg. Om fem til ti år vil nok kostnadsnivået være lavere, sier Trygve Mongstad, seniorrådgiver for solenergi, og ansvarlig for rapporten.

Energirådgiver Vegard Stokke i Trondheim kommune sier kommunen nå forbereder økt bruk av solceller på kommunale bygg, og at rapporten ble bestilt fordi kommunen sitter med begrenset erfaring.

Regelverk hindrer solkraft

Stokke er kritisk til dagens regelverk som effektivt hindrer full bruk av solceller. På et av byggene som er vurdert, anbefaler rapporten å begrense omfanget av solcelleanlegg til en firedel av hva taket har kapasitet til.

– Vi håper det regelverket blir endret. Trondheim har mange bygg som ligger nær hverandre, og for oss ville det vært naturlig å kunne overføre strøm mellom egne bygg, sier Stokke.

På Ranheim skole kan det monteres anlegg med effekt opp mot 200 kWp, i tillegg er det mulig å montere solceller på fasade. Men med en energibruk ned mot 20 kWh to uker om sommeren vil det utløse ekstra kostnader. Den ekstra strømmen ville kunne blitt overført til Ranheimshallen, som ligger rett ved.

Av alle de 36 byggene anbefaler Asplan Viak å gå videre med kun åtte. Mongstad sier de har valgt en konservativ tilnærming, og flere av byggene kan vise seg egnet selv om de ikke ble prioritert i denne runden.

Les også

Taktekkingen viktig

En grunn til at mange bygg faller ut, er tilstanden til takene. Mens solceller har en forventet levetid på 30 år, ligger den gjerne på 25 år for tak.

– Flere av byggene vi har sett på er mer enn ti år gamle, da er det bare 15 års levetid igjen. I praksis ser vi ofte at tak holder lengre enn forutsatt, men for kommunen blir det jo en sjanse å ta om de velger å satse på det, sier Mongstad.

Trondheim kommune har i dag kun ett bygg med solceller. De ble ettermontert, og da forsterket kommunen taktekkingen. Rapporten fra Asplan Viak viser at det var unødvendig.

– Det er nyttig kunnskap når vi går videre, sier Stokke.

Ved første øyekast kan det se ut som om få bygg egner seg når kun åtte av 36 ble anbefalt. Stokke understreker at for de aller fleste som ikke ble prioritert skyldes det at takene ennå ikke skal renoveres.

– Vi skal nå legge rapporten fra Asplan Viak frem for politikerne, og den kommer til å bli et viktig grunnlag for videre arbeid med solceller i Trondheim kommune. I fremtiden kommer vi til å vurdere solcelleanlegg når tak likevel skal renoveres.

Uoversiktllige og dårlige loggsystemer

Med solcelleanlegg på kommunale tak oppstår et behov for å samle inn og analysere data, ikke minst fra vekselrettere som omformer likestrømmen panelene gir til vekselstrøm som kan mates inn på eksisterende elanlegg i byggene.

Asplan Viak advarer om at det for en aktør med mange bygg fort kan bli uoversiktlig. Hver produsent av vekselrettere har sin egen portal, med egen pålogging og egen programvare.

Alternativer kan være systemer for porteføljeovervåking, de to mest aktuelle systemene er Meteocontrol og Solarlog. Ulempen med disse systemene er at de krever egne datalogger på hvert anlegg. Et tredje alternativ er å bruke eksisterende SD-anlegg til å følge med på solcelleanlegget. Heller ikke det er helt problemfritt.

– Det burde jo være plug-and-play med SD-anlegg, det er det dessverre ikke. Da må først kommunen få en programmerer inn som kan tilpasse programvaren. For noen anlegg vil det kreve at programmereren faktisk kommer til bygget, sier Mongstad.

I sin rapport peker også Mongstad på at det fortsatt er mangelfull kartlegging av solforholdene i Norge. De mest benyttede modellene gir for optimistiske anslag over hvor mye strøm som kan produseres i Trondheim.

– Vi har fått tilgang til et referansebygg i Trondheim som er utstyrt med solceller. I ordinær drift gir det anlegget 15 til 20 prosent mindre strøm enn modellene beregner. Det er behov for mer og bedre informasjon om solforholdene, det er en jobb myndighetene bør få satt i gang, sier Mongstad.

Les også

Kommentarer (188)

Kommentarer (188)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå