Batterier er uegnet til å lagre solstrøm – prisen per kilowattime blir skyhøy

Trondheim kommune forbereder store investeringer i solceller. Asplan Viak råder til å installere mindre anlegg og fraråder lagring i batterier.

Batterier er uegnet til å lagre solstrøm – prisen per kilowattime blir skyhøy
Dette solcelleanelgget på Dragvoll helse- og velferdssenter ble montert sommeren i fjor, og er så langt Trondheim kommunes eneste tak med solceller. Nå skal rapporten fra Asplan Viak brukes til å legge en plan for mer systematisk utbygging av solcelleanlegg når tak likevel skal renoveres. Foto: Asplan Viak/Trondheim kommune

I en mulighetsstudie for solcelleanlegg der Asplan Viak har vurdert 36 bygg eid av Trondheim kommune, fraråder de full utnyttelse av mulighetene byggene har. Dagens regelverk fører til at man får dårlig betalt for strøm som selges til nettet.